Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
160
22-11-2013 15:22:31
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม และติดตั้งธงเตือนระดับน้ำในคลอง
159
12-11-2013 09:50:01
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการร้านค้า ต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบการค้า ประจำปี 2557
158
09-11-2013 12:03:16
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน ประจำปี 2556
157
07-11-2013 08:55:11
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีแก่ นักกีฬาและผู้ควบคุมการแข่งขัน ในกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2556
156
01-11-2013 15:59:20
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบเครื่องอุปโภค – บริโภคแก่คนพิการและผู้ยากไร้
152
29-10-2013 09:05:56
    อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช CLP ขอเชิญร่วมกิจกรรม ASEAN Animation 3D
151
26-10-2013 11:36:09
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดงานฉลองวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ปีฮิจเราะห์ศักราช 1434
150
22-10-2013 15:24:36
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนดจัดงานฉลองวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ปีฮิจเราะห์ศักราช 1434
149
20-10-2013 11:58:49
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และโครงการก่อสร้างประดิษฐานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
148
08-10-2013 09:06:35
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประกาศประจำเดือนตุลาคม 2556
146
07-10-2013 11:03:19
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแสดงของ ชุมชน นักเรียนในสังกัด ณ เวทีชุมชนในงานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2556 ในวันปิดเวทีชุมชน
145
28-09-2013 23:48:42
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดเวทีชุมชนในงานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ประจำ ปี 2556
144
28-09-2013 23:48:42
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดเวทีชุมชนในงานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ประจำ ปี 2556
143
27-09-2013 13:54:38
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการเช้านี้ที่เมืองคอน........ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
142
26-09-2013 08:30:57
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประกาศประจำเดือนตุลาคม 2556
139
26-08-2013 11:52:10
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองสร้าง Landmark พร้อมปรับปรุง สะพานลอยสี่แยกท่าวัง และสี่แยกตลาดแขก
138
22-08-2013 13:11:41
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช “เปิดโฉมใหม่ให้บริการ...นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องลิกอร์”
137
14-08-2013 12:34:36
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช “เปิดโฉมใหม่พร้อมให้บริการ...นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องลิกอร์”
136
13-08-2013 10:07:25
   ชุมชนประตูไชยสิทธิ์ จัดงานวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี
135
08-08-2013 12:43:53
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ

รวมทั้งหมด 511 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :