Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
576
25-11-2018 10:17:33
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วม พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่6 เนื่องในวัน มหาธีรราชเจ้า กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ
575
17-11-2018 14:57:25
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขุดลอก ผักตบชวาและวัชพืชโดยรอบบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด
574
14-11-2018 14:04:54
    พิธีวางพานพุ่ม “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561
573
13-11-2018 20:46:34
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมแผนป้องกันน้ำท่วมบริเวรบ่อขยะ
572
08-11-2018 15:59:25
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อภาพยนตร์เทศกาลประจำปี 2561 ครั้งที่ 14
571
05-11-2018 14:03:14
    ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.)
570
22-10-2018 15:09:55
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปี 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
569
12-10-2018 09:30:30
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนดระบายตะกอนท่อธาร แก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นแดง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
568
08-10-2018 09:14:16
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนตุลาคม 2561
567
03-10-2018 12:50:46
    พิธีบวงสรวงงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561
566
25-09-2018 22:13:26
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
565
06-09-2018 14:43:29
    กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ประจำปี 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
564
30-08-2018 08:43:24
    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
563
25-08-2018 21:09:25
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดงานเฉลิมฉลองอิดิ้ลอัฎฮา ปี1439
562
21-08-2018 10:14:43
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานเทศบาลฯ
561
12-08-2018 11:10:51
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 87 รูป
560
10-08-2018 15:08:54
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการสร้างโลกด้วยมือเรา ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้เมืองนครฯ
559
04-08-2018 15:08:56
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา
558
27-07-2018 21:11:21
   รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ธีม เฉลิมพระยศยิ่งฟ้า มหาวชิราลงกรณ
557
18-07-2018 15:30:04
    ขอเชิญชมนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในธีม เฉลิมพระยศ ยิ่งฟ้า มหาวชิราลงกรณ

รวมทั้งหมด 511 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 26 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :