Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
213
07-07-2014 11:13:32
    ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมฝึกซ้อมแผนและระงับอัคคีภัย กับหน่วยงานภายนอก
212
30-06-2014 11:00:50
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช CLP ร่วมกับ หลักสูตรอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “เรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านอาเซียน”
211
27-06-2014 13:36:17
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองคอน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
208
19-06-2014 09:37:05
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
207
17-06-2014 14:36:17
   กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุกระตุ้น ให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพ เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
206
14-06-2014 10:23:46
   โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกสร้างความเข้าใจแนวนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น
205
12-06-2014 10:10:23
   โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกสร้างความเข้าใจแนวนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น
204
11-06-2014 10:54:27
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จัดกิจกรรมโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
203
05-06-2014 16:02:46
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับเกียรติบัตรผู้ผ่านการประเมิน การพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2557 ประเภท EHA 1000 การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
201
02-06-2014 15:21:53
   ชุมชนตลาดหัวอิฐ เทศบาลนครฯ ติด 1 ใน 20 ชุมชน รับโล่ห์รางวัล โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9
199
26-05-2014 14:50:07
    อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย กับโครงการ Bahasa Malaysia
198
23-05-2014 11:54:33
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช วางท่อถาวรถนนหลังเทคนิค เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก
197
22-05-2014 14:56:11
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางถนน ถนนราชดำเนิน
196
19-05-2014 14:07:14
    เทศบาลเมืองคอนกำชับครูดูแลเด็กใกล้ชิดป้องกันโรคมือปากเท้า
195
19-05-2014 09:50:31
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช การปรับปรุงท่อเมนประปา ขนาด 8 นิ้ว
194
16-05-2014 16:41:10
   องค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เข้าศึกษาดูงานการผลิตระบบประปาหมู่บ้าน
192
06-05-2014 16:26:58
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอุปกรณ์ติดตั้ง มิเตอร์ มาตรวัดน้ำประปาหายจากจุดติดตั้ง
191
06-05-2014 11:36:49
   สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมจัดทำแผนของสถานศึกษา
190
02-05-2014 12:57:57
    ไฟไหม้ ท่อเมนส่งน้ำประปาสายถนนอ้อมค่ายส่งผลกระทบต่อการจ่ายน้ำ
189
25-04-2014 10:18:24
    สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลดอัตราดอกเบี้ยช่วยเหลือประชาชนและผู้มีรายได้น้อยในช่วงเปิดเทอม

รวมทั้งหมด 511 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :