Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
229
29-08-2014 11:06:10
    อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการหนูน้อยนักคิด นักประดิษฐ์ และนักค้นคว้า
228
26-08-2014 11:24:02
    กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2557
227
25-08-2014 15:06:47
   โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557
226
25-08-2014 09:39:36
    อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการหนูน้อยนักคิด นักประดิษฐ์ และนักค้นคว้า
225
22-08-2014 14:29:08
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เร่งดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ต้อนรับเทศกาลงานบุญสารทเดือนสิบ 2557
224
21-08-2014 13:15:51
    โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาล “ การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีและทัศนศึกษา ณ จังหวัดกระบี่ ”
223
14-08-2014 13:13:52
   กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาลฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีและทัศนศึกษา ณ จังหวัดกระบี่
222
12-08-2014 20:32:07
   ชาวนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่า ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
221
12-08-2014 12:28:22
    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557
220
06-08-2014 16:09:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557
218
31-07-2014 13:52:24
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำชับครูดูแลเด็กใกล้ชิดป้องกันโรค มือ เท้า ปาก
217
24-07-2014 09:11:20
   โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดบริการฉีดวัคซีดไข้หวัดใหญ่ แก่กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยง
216
21-07-2014 11:30:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งเป้า ให้เมืองนครฯ มีภูมิทัศน์ สะอาด สวยงามเรียบร้อยเดินหน้าปรับภูมิทัศน์เมืองรอบด้าน
215
17-07-2014 10:44:31
    ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมอบรางวัลเจ้าหน้าที่ บริการดีเด่น (Best Servic)
213
07-07-2014 11:13:32
    ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมฝึกซ้อมแผนและระงับอัคคีภัย กับหน่วยงานภายนอก
212
30-06-2014 11:00:50
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช CLP ร่วมกับ หลักสูตรอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “เรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านอาเซียน”
211
27-06-2014 13:36:17
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองคอน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
208
19-06-2014 09:37:05
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
207
17-06-2014 14:36:17
   กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุกระตุ้น ให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพ เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
206
14-06-2014 10:23:46
   โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกสร้างความเข้าใจแนวนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น

รวมทั้งหมด 505 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :