Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
256
11-02-2015 20:06:09
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทำความสะอาดถนน บริเวณวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ เพื่อเตรียมสถานที่จัดงาน เทศกาลตรุษจีน 2015 ไชน่าทาวน์ นครศรีธรรมราช
255
09-02-2015 16:27:55
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 60 รูป เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2015 ไชน่าทาวน์ นครศรีธรรมราช
254
27-01-2015 15:27:48
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเตือนให้ผู้ประกอบกิจการค้าต่อใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมประกอบกิจการค้า ประจำปี 2558
253
20-01-2015 10:20:19
   สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือไม่ให้ซื้องาช้างผิดกฎหมายและห้ามนำงาช้างและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างออกนอกประเทศ
252
16-01-2015 15:55:08
    กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 6 เดือนถึง 5 ปี
251
07-01-2015 14:40:38
   ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมไหว้พระธรรมะสัญจร
250
04-01-2015 17:49:01
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการท่องเที่ยวต้อนรับ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
249
01-01-2015 18:10:02
    ชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากร่วมตักบาตรปีใหม่ 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต
248
24-12-2014 14:24:49
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558
247
19-12-2014 10:13:30
   งานเลี้ยงรับรอง การประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ครั้งที่ 2/2557
245
17-12-2014 09:46:36
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เตรียมเป็นเจ้าภาพงานประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ครั้งที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2557
244
11-11-2014 09:16:34
   นายกเทศมนตรีฯ เร่งกำจัดกำจัดผักตบชวาในเขตเทศบาลฯ และบริเวณใกล้เคียง เพื่อเปิดทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม
243
10-11-2014 10:40:17
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม ในช่วงฤดูฝน
242
06-11-2014 23:38:07
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
241
20-10-2014 10:35:01
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557
240
03-10-2014 13:59:04
    อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นานาชาติเพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทยครั้งที่ 10 “เรามอบความรู้คู่ความบันเทิง”
239
29-09-2014 16:20:10
    หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
238
26-09-2014 14:35:51
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557
237
25-09-2014 14:03:05
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมอนุรักษ์หิ้วปิ่นโตสวดมนต์ ฟังธรรม ประจำเดือนกันยายน 2557 ณ พุทธภูมิ
236
23-09-2014 09:07:12
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับรองมาตรฐาน อาหารสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (Clean Food Good Health)

รวมทั้งหมด 511 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :