Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
277
01-05-2015 14:10:41
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
276
29-04-2015 10:00:14
    นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการอบรมสัมมนาสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค ครั้งที่2
275
29-04-2015 10:00:14
    นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการอบรมสัมมนาสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค ครั้งที่2
274
24-04-2015 10:58:39
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทางศาสนา เนื่องในวันเทศบาล
273
23-04-2015 13:43:15
    นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาฟุตซอล ในการการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558
272
21-04-2015 09:15:26
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน เปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558
271
16-04-2015 13:28:50
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาเยาวชนและชุมชนเทศบาล ครั้งที่ 2
270
16-04-2015 13:27:40
   สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพิ่มจุดบริการแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งแก่ประชาชนทั่วเขตเทศบาลนครฯ
269
31-03-2015 10:48:19
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
268
30-03-2015 11:46:24
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและโครงการฝึกอบรมสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
267
23-03-2015 15:29:42
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี สวดมนต์ ฟังธรรมประจำเดือนมีนาคม 2558
266
20-03-2015 13:38:44
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ประจำปี 2559
265
10-03-2015 10:42:35
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
264
27-02-2015 10:19:51
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.....เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
263
26-02-2015 08:52:47
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมอนุรักษ์หิ้วปิ่นโต สวดมนต์ ฟังธรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ณ พุทธภูมิ
261
19-02-2015 10:38:34
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดอบรมโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
260
20-02-2015 11:03:33
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. เรื่องการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก และหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
259
16-02-2015 12:55:04
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ “ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ”
258
16-02-2015 08:34:25
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และพุทธศาสนิกชน หน่วยงานทุกภาคส่วน เตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี 2558
257
13-02-2015 11:35:24
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 511 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :