Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
298
17-07-2015 09:35:37
    นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
297
15-07-2015 13:10:54
    สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart card
296
13-07-2015 14:11:11
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงเยี่ยมผู้ป่วย ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขคูขวาง
294
08-07-2015 12:55:03
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558
293
03-07-2015 13:24:52
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประกอบพิธีวางศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ โรงสูบน้ำท่าใหญ่
292
02-07-2015 14:35:54
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ และนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558
291
29-06-2015 14:07:33
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
290
25-06-2015 10:14:45
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย
289
24-06-2015 10:36:06
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
288
23-06-2015 08:34:35
    สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
287
17-06-2015 14:43:32
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้การสนับสนุนเครื่องบริโภค แก่มัสยิดและบาลายในเขตเทศบาลฯ
286
13-06-2015 14:11:23
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในสถาบันการศึกษาเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
285
03-06-2015 11:33:04
   สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
284
29-05-2015 13:23:07
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาการสอนให้อ่านออกเขียนได้
283
26-05-2015 08:35:04
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (กิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาการสอนให้อ่านออกเขียนได้)
282
25-05-2015 11:25:04
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
281
19-05-2015 13:57:18
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและอัฎฐมีบูชาประจำปี 2558
280
11-05-2015 16:01:35
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชจัดแถลงข่าว สร้างความเข้าใจเรื่อง โครงการพัฒนาระบบน้ำประปา
279
08-05-2015 09:31:28
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองคอน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
278
06-05-2015 15:43:08
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวันกำลังสำรอง ประจำปี 2558

รวมทั้งหมด 511 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 25 26 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :