Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
319
16-10-2015 10:07:24
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
318
13-10-2015 12:45:54
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในวันตำรวจ
317
09-10-2015 14:13:55
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
316
07-10-2015 15:23:21
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
315
06-10-2015 14:00:18
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
314
06-10-2015 09:12:17
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
313
02-10-2015 10:42:44
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
312
28-09-2015 15:24:20
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การเรียนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
311
28-09-2015 10:34:06
   บรรยากาศ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนกันยายน
310
16-09-2015 11:14:51
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดหฺมฺรับ รถหฺมฺรับร่วมขบวนแห่และสมโภชหฺมฺรับ ในงานเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2558
309
14-09-2015 14:34:46
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การเรียนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
308
11-09-2015 14:53:41
    ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
307
10-09-2015 11:03:11
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการขุดลอกคลอง
306
07-09-2015 15:03:53
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมประชุมปรึกษาหารือรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนชุมชนท่าโพธิ์
305
01-09-2015 14:32:04
    ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสอบคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการสอบแข่งขันระดับประเทศ
303
04-08-2015 13:31:29
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
302
03-08-2015 10:32:41
    ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกัน ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูการระบาด
301
29-07-2015 09:45:41
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
300
28-07-2015 13:29:25
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
299
21-07-2015 12:56:02
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ตามโครงการ โรงพยาบาล 30,000 เตียง ของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 511 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 24 26 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :