Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
365
16-03-2016 14:05:09
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซ่อมระบบท่อเมนประปา
364
15-03-2016 09:09:27
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
363
04-03-2016 10:18:52
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบรถยนต์ประจำสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
362
29-02-2016 13:57:10
    ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดงาน เทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559
361
26-02-2016 12:48:22
    ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
360
23-02-2016 06:51:00
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนกุมภาพันธ์
359
08-02-2016 09:36:00
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และพุทธศาสนิกชน หน่วยงานทุกภาคส่วน เตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี 2559
358
04-02-2016 08:47:11
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน รุ่นที่ 4
357
03-02-2016 11:47:36
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2559 เพื่อสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึก ผู้ที่เสียสละเพื่อรักษาประเทศชาติ
356
02-02-2016 07:37:28
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนกุมภาพันธ์
355
28-01-2016 09:01:13
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน รุ่นที่ 3
354
27-01-2016 07:52:40
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนมกราคม
353
26-01-2016 09:18:46
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
352
19-01-2016 11:56:23
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งในฤดูฝนทิ้งช่วง
351
14-01-2016 11:35:21
    พิธีเปิดโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559
350
11-01-2016 09:25:38
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2559
349
08-01-2016 16:29:05
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
348
30-12-2015 11:01:56
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาล ตลาดนัดวิชาการ
347
28-12-2015 10:38:45
   พิธีเปิดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนธันวาคม 2558
346
25-12-2015 09:36:07
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย

รวมทั้งหมด 511 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22 26 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :