Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
386
03-06-2016 12:46:33
    สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมครู และบุคลาการของสถานศึกษา
385
30-05-2016 07:47:20
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในงานประสานใจผูกไมตรีสัมพันธ์รอมฎอนสู่อาเซี่ยน ครั้งที่ 4
384
27-05-2016 13:36:39
    ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
383
26-05-2016 14:18:22
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี ลงเสาเอกลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร
381
25-05-2016 09:11:06
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
380
12-05-2016 12:51:18
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีพราหมณ์บวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
379
10-05-2016 14:34:59
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะทำงานในการดำเนินการขยายชั้นเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์
378
05-05-2016 22:53:37
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล
377
03-05-2016 09:39:46
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
376
29-04-2016 09:46:44
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคีร่วมปฏิบัติธรรม ณ พุทธภูมิ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาสร้างค่าให้ชีวิต ประจำเดือน เมษายน 2559
375
25-04-2016 10:06:44
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จับมือญี่ปุ่นสานสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองนครศรีธรรมราช
374
22-04-2016 11:19:27
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล
373
18-04-2016 14:45:27
    กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการใช้คู่มือบริการสำหรับประชาชน
372
12-04-2016 12:12:36
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานกตเวทีตามวิถีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
371
11-04-2016 08:49:10
    พิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2559
370
05-04-2016 13:26:35
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2559
369
31-03-2016 09:46:05
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขานรับนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกันทั่วประเทศ รับวันสงกรานต์
368
26-03-2016 12:14:53
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมจัดงานแถลงข่าว เทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครฯ และกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในรูปแบบ มนต์รัก...มหาสงกรานต์
367
22-03-2016 09:39:40
   ขอเชิญเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนมีนาคม ในรูปแบบ มนต์รัก.. มหาสงกรานต์
366
18-03-2016 08:44:27
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559

รวมทั้งหมด 511 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 26 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :