Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
408
02-09-2016 07:53:30
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
407
31-08-2016 09:57:08
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุก
406
26-08-2016 13:11:16
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนครณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
405
24-08-2016 12:50:29
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุก
404
22-08-2016 10:00:51
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล
403
19-08-2016 13:40:55
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
402
17-08-2016 11:32:48
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีเทศบาลนครฯ ประจำปีงบประมาณ 2559
401
16-08-2016 09:57:36
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
400
12-08-2016 12:09:26
    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ถวายราชดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
399
11-08-2016 08:31:53
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนสิงหาคม
398
02-08-2016 10:13:00
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการการเสริมสร้างพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อยต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ/คนพิการในสังคมของภาคเอกชน
397
28-07-2016 20:29:20
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
395
15-07-2016 12:36:08
   กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
394
12-07-2016 09:17:54
    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ทำให้โรงกรองน้ำประตูชัยไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้
393
08-07-2016 08:35:49
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับตัวแทนจากสถานทูตญี่ปุ่น และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกเทศบาลฯ
392
05-07-2016 09:47:06
    นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวันรำลึกพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดช
391
30-06-2016 13:17:58
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน
390
21-06-2016 13:45:41
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมต้นกล้าในกระถางน้อย
389
16-06-2016 12:59:18
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ(เลขสวย)
387
07-06-2016 14:15:21
    อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมคนรักศิลป์นคร จัดการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “วันหยุดสุดหรรษา”

รวมทั้งหมด 511 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 26 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :