Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
435
12-10-2016 12:57:22
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน (ด้านอุทกภัย)
434
05-10-2016 14:40:12
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เร่งการบำบัดน้ำเสียจัดทำโครงบำบัดน้ำเสีย และลดภาวะด้านกลิ่นโดยใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติ
433
30-09-2016 23:53:58
    ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนกันยายน 2559
432
21-09-2016 12:13:44
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนกันยายน 2559 ในรูปแบบ ทำบุญวันสารท เยี่ยมญาติเดือนสิบ
431
19-09-2016 11:48:07
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น
430
19-09-2016 08:43:36
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงิน แก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนเมือง
429
14-09-2016 09:41:02
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัดดูดี ดูฟรีทั่วไทย
428
06-09-2016 13:56:34
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ
427
03-09-2016 09:54:09
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา
426
30-08-2016 08:54:24
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดการแข่งขันคนเก่งเทศบาลระดับประเทศ ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
425
26-08-2016 09:06:31
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการติดตามเยี่ยมบ้าน ส่งเสริมอาชีพ และการมีรายได้ของผู้ด้อยโอกาส
424
24-08-2016 12:49:32
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล
423
16-08-2016 08:44:36
    ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559
422
11-08-2016 09:38:40
   ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
421
09-08-2016 12:16:24
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
420
05-08-2016 13:34:21
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
419
29-07-2016 12:42:54
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดการแข่งขัน กีฬาสีนักเรียนภายในโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประจำปี 2559
418
25-07-2016 08:52:29
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในการพัฒนาสวนสาธารณะตามมาตรฐานกรมอนามัย
417
22-07-2016 12:01:36
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะเทศบาลเมืองควนลังดูงานกองสวัสดิการสังคม
416
21-07-2016 09:06:57
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 485 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 25 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :