Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
426
30-08-2016 08:54:24
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดการแข่งขันคนเก่งเทศบาลระดับประเทศ ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
425
26-08-2016 09:06:31
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการติดตามเยี่ยมบ้าน ส่งเสริมอาชีพ และการมีรายได้ของผู้ด้อยโอกาส
424
24-08-2016 12:49:32
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล
423
16-08-2016 08:44:36
    ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559
422
11-08-2016 09:38:40
   ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
421
09-08-2016 12:16:24
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
420
05-08-2016 13:34:21
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
419
29-07-2016 12:42:54
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดการแข่งขัน กีฬาสีนักเรียนภายในโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประจำปี 2559
418
25-07-2016 08:52:29
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในการพัฒนาสวนสาธารณะตามมาตรฐานกรมอนามัย
417
22-07-2016 12:01:36
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะเทศบาลเมืองควนลังดูงานกองสวัสดิการสังคม
416
21-07-2016 09:06:57
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
415
06-07-2016 14:22:56
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา “หล่อเทียนร่วมใจสายใยชาวพุทธ”
414
05-07-2016 09:49:39
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการนายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
413
05-07-2016 08:38:32
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช “เสริมความรุ่งเรือง ทำบุญเมืองนคร ขอพรพ่อจตุคาม” กำหนดจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1- 5 สิงหาคม 2559 ณ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
412
27-06-2016 11:33:54
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กับกิจกรรมปั่นจักรยาน “Nakhon Bike Night”
411
23-06-2016 12:07:43
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
410
22-06-2016 08:54:20
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีการอบรม โครงการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
409
21-06-2016 11:16:40
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
408
17-06-2016 12:59:06
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
407
10-06-2016 09:58:57
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้การสนับสนุนเครื่องบริโภค แก่มัสยิดและบาลายในเขตเทศบาลฯ

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :