Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
446
04-12-2016 10:27:36
   เทศบาลนครนครศรีศรีธรรมราช เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลอย่าสงต่อเนื่อง
445
03-12-2016 07:28:45
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชแจ้ง ธงเตือนระดับน้ำ ในคลองทั่วเขตเทศบาล
444
01-12-2016 16:35:53
   จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
443
29-11-2016 12:22:42
   ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประชารัฐ รักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ
442
24-11-2016 09:48:07
   ขอเชิญร่วมปฏิบัติบูชา เจริญจิตภาวนาจุดเทียนศรัทธา อุทิศถวายพระราชกุศกับพระธุดงค์ 500 รูป ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
441
22-11-2016 21:29:03
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 “บ้านดอนเกมส์”
440
19-11-2016 14:46:54
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชมนิทรรศการ ตามรอยพ่อ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ 21 พฤศจิกายน 2559 - 5 ธันวาคม 2559
439
17-11-2016 13:48:23
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
438
14-11-2016 22:04:40
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศงดกิจกรรมรื่นเริงในงานลอยกระทง พร้อมอำนวยความสะดวกเตรียมสถานที่ให้ประชาชน
437
09-11-2016 07:24:19
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศงดกิจกรรมรื่นเริงในงานลอยกระทง พร้อมอำนวยความสะดวกเตรียมสถานที่ให้ประชาชนได้ลอยกระทงตามประเพณีไทย
436
17-10-2016 08:41:42
   กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับลงทะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
435
12-10-2016 12:57:22
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน (ด้านอุทกภัย)
434
05-10-2016 14:40:12
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เร่งการบำบัดน้ำเสียจัดทำโครงบำบัดน้ำเสีย และลดภาวะด้านกลิ่นโดยใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติ
433
30-09-2016 23:53:58
    ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนกันยายน 2559
432
21-09-2016 12:13:44
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนกันยายน 2559 ในรูปแบบ ทำบุญวันสารท เยี่ยมญาติเดือนสิบ
431
19-09-2016 11:48:07
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น
430
19-09-2016 08:43:36
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงิน แก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนเมือง
429
14-09-2016 09:41:02
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัดดูดี ดูฟรีทั่วไทย
428
06-09-2016 13:56:34
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ
427
03-09-2016 09:54:09
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :