Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
471
08-03-2017 19:54:21
   งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560
470
01-03-2017 11:40:43
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือในการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย
469
24-02-2017 09:53:34
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ประจำปี 2559
467
18-02-2017 07:49:53
   การอบรมหลักสูตร การท่องเที่ยวยุค AEC เสริมทักษะภาษาอังกฤษพัฒนาชีวิตชาวเทศบาล รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 27 กุมภาพันธ์ 2560
466
11-02-2017 17:13:55
    พิธีปล่อยขบวนผ้าพระบฏ งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2560 ณ ศาลาประดู่หก สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
465
01-02-2017 11:23:49
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวชมงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2560
464
31-01-2017 12:43:12
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
463
20-01-2017 11:47:21
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชติดตั้งธงสีแดงแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม ให้ขนย้ายสิ่งของพ้นน้ำพร้อมเตรียมอพยพ
462
18-01-2017 11:46:23
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำกิจกรรม “โครงการเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประชารัฐ รักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ”
461
18-01-2017 07:59:10
   โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวัง โรคที่มากับน้ำ ในช่วงฤดูฝน
460
16-01-2017 13:48:30
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดงานวันครู ประจำปี 2560
459
10-01-2017 14:21:57
   ปภ.ประจวบฯ สุราษฎร์ฯ ส่งรถโมบาย " เครื่องสูบน้ำท่วมขัง " เข้าเร่งสูบน้ำ "ทุ่งท่าลาด" เมืองคอน
458
08-01-2017 07:48:51
   สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศ หยุดการเรียนการสอนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชต่อเนื่องอีก 2 วัน คือ 9-10 มกราคม 2560 เนื่องจากภาวะน้ำท่วม
457
05-01-2017 09:32:51
    สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศ หยุดการเรียนการสอนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เนื่องจากภาวะน้ำท่วม เนื่องจากมีฝนตกหนัก และเกิด ภาวะน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครนครศรีธรรมราช มาตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 ที่ผ่านนั้น สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอแจ้งประกาศหยุดการเรียนการสอน ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 เป็นเวลา 1 วัน ทั้งนี้จะเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 199 หรือ 075 – 348118 และ 075-358440 สถานีวิทยุชุมชนเทศบาล โทร. 075 – 345365 หรือ สำนักการศึกษา โทร.075-342880-2 ต่อ 131 และ 132
456
30-12-2016 10:08:00
    ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่พนักงาน ข้าราชการ สำนัก กอง และ รร.ในสังกัดเทศบาลพร้อมใจเข้าอวยพรปีใหม่ นายกเทศมนตรีฯ และรองนายกเทศมนตรีฯ
455
30-12-2016 07:21:59
   คณะกรรมการพิจารณาร่าง เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พร้อมประกาศใช้
454
25-12-2016 15:13:39
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครศรีฯ เข้าช่วยเหลือ ยายสวิส นาคเทวัญ เข็นรถเก็บของเก่าหาเลี้ยงอาชืพ
453
23-12-2016 11:24:00
   รองนายกเทศมนตรีนคร เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 12/2559
452
20-12-2016 09:22:12
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือในการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย
451
09-12-2016 09:28:23
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดกิจกรรม วันทำความสะอาด (Big Cleaning Day)

รวมทั้งหมด 460 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 23 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :