Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
70
25-12-2012 16:17:02
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชลอกผักตบชวาเพื่อระบายน้ำในคลอง
69
24-12-2012 16:25:47
    วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่ชุมชนศาลามีชัย
68
19-12-2012 16:06:14
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย ให้กับเด็กนักเรียนอนุบาล ในโรงเรียนเขตเทศบาล
67
16-12-2012 13:07:36
    วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่ชุมชนบ้านบางงัน
66
12-12-2012 14:24:02
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีฯ ฉีดพ่นยุงลายในพื้นที่เขต 2
65
07-12-2012 14:59:47
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมาราชเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการพระปริยัติธรรม ประจำปี 2555
64
06-12-2012 13:48:31
   ผลประกวดนางนพมาศงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
63
03-12-2012 12:09:53
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมาราช มอบโล่และเกียรติบัตร ให้แก่ นักเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
62
27-11-2012 09:32:29
   นายกเทศมตรีนครนครศรีธรรมราชดูงานเพื่อปรับปรุงโรงพยาบาลเทศบาลฯ
61
23-11-2012 11:11:42
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2555
60
20-11-2012 13:33:27
    นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย คว้าเหรียญทองคนเก่งท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปี 2555
59
15-11-2012 14:08:25
   เทศบาลนคนครฯ ทำบุญครบรอบการก่อตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2555
58
12-11-2012 14:05:25
   วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz.ลงพื้นที่ตะลุยชุมชนท่ามอญ ณ ศาลเจ้าอู เขต 3
57
07-11-2012 14:55:39
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมเพื่อหารือแก้ไขระเบียบฯกองทุนสวัสดิการชุมชน
51
24-10-2012 12:00:37
   นายกเทศมนตรีฯ วางพวงมาลาวันปิยะมหาราช
50
22-10-2012 11:36:31
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดงานขบวนแห่อัญเชิญองค์พระนพเคราะห์เทวะกิ้วอ๋อง รอบเมืองนคร
49
18-10-2012 16:15:03
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ ส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 จังหวัดสงขลา
48
10-10-2012 12:52:53
   ผศ.เชาวน์วัศ นายกเทศมนตรี เปิดเวทีชุมชนเทศบาลนครฯ งานบุญสารทเดือนสิบ 55 ทุ่งท่าลาด
47
04-10-2012 13:56:05
   ผศ.เชาวน์วัศ นายกเทศมนตรีฯ มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ปีงบประมาณ 2555
46
02-10-2012 11:02:54
   เทศบาลนครนครศรีฯ ซื้อรถบรรทุกขยะเพิ่มอีก 2 คัน เสริมทัพแก้ไขปัญหาขยะในเขตเทศบาล

รวมทั้งหมด 485 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :