Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
62
27-11-2012 09:32:29
   นายกเทศมตรีนครนครศรีธรรมราชดูงานเพื่อปรับปรุงโรงพยาบาลเทศบาลฯ
61
23-11-2012 11:11:42
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2555
60
20-11-2012 13:33:27
    นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย คว้าเหรียญทองคนเก่งท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปี 2555
59
15-11-2012 14:08:25
   เทศบาลนคนครฯ ทำบุญครบรอบการก่อตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2555
58
12-11-2012 14:05:25
   วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz.ลงพื้นที่ตะลุยชุมชนท่ามอญ ณ ศาลเจ้าอู เขต 3
57
07-11-2012 14:55:39
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมเพื่อหารือแก้ไขระเบียบฯกองทุนสวัสดิการชุมชน
51
24-10-2012 12:00:37
   นายกเทศมนตรีฯ วางพวงมาลาวันปิยะมหาราช
50
22-10-2012 11:36:31
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดงานขบวนแห่อัญเชิญองค์พระนพเคราะห์เทวะกิ้วอ๋อง รอบเมืองนคร
49
18-10-2012 16:15:03
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ ส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 จังหวัดสงขลา
48
10-10-2012 12:52:53
   ผศ.เชาวน์วัศ นายกเทศมนตรี เปิดเวทีชุมชนเทศบาลนครฯ งานบุญสารทเดือนสิบ 55 ทุ่งท่าลาด
47
04-10-2012 13:56:05
   ผศ.เชาวน์วัศ นายกเทศมนตรีฯ มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ปีงบประมาณ 2555
46
02-10-2012 11:02:54
   เทศบาลนครนครศรีฯ ซื้อรถบรรทุกขยะเพิ่มอีก 2 คัน เสริมทัพแก้ไขปัญหาขยะในเขตเทศบาล
45
25-09-2012 11:33:48
    ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
44
21-09-2012 15:54:43
   ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
43
17-09-2012 14:39:56
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทั้ง ๑๑ โรงเรียน
42
06-09-2012 13:56:27
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตั้งกล้อง CCTV เป็นของขวัญให้ชาวนคร เพื่อลดเหตุอาชญากรรมและสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว
41
03-09-2012 09:26:48
    วิทยุชุมชนเทศบาลฯ FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่ตะลุยชุมชนตากสินวัดชะเมา หน้าศาลเจ้ามาโจ๊ว เขต 3
40
28-08-2012 12:37:39
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สอบคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันคนเก่งเทศบาลระดับประเทศ ประจำปี 2555
39
21-08-2012 16:01:33
   เทศบาลนครนครศรีฯ ลงพื้นที่แหล่งน้ำสำรองเร่งการทำงานเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำประปาในเขตเทศบาลนครฯ
38
16-08-2012 11:45:43
   ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

รวมทั้งหมด 477 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :