Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
92
21-03-2013 19:17:09
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดสะพานรามเมศว์แล้ว
91
15-03-2013 13:51:48
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองคอน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 แห่งประเทศไทย จังหวัด นครศรีธรรมราช
90
11-03-2013 18:36:51
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ Big cleaning day ณ ชุมชนบ้านหัวท่า
89
11-03-2013 17:25:07
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ Big cleaning day ณ ชุมชนบ้านหัวท่า
88
06-03-2013 17:26:59
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีฯ ฉีดพ่นยุงลายในชุมชนหลังสถานีรถไฟ
87
01-03-2013 17:11:23
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการอบรมสมาชิกอาสาตำรวจบ้าน
86
26-02-2013 12:39:26
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ บริเวณรอบโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
85
21-02-2013 14:28:22
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค แก่คนพิการและผู้ยากไร้
84
15-02-2013 17:38:18
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขุดวางท่อระบายน้ำ ซอยหน้าวัดพระมหาธาตุฯ
82
08-02-2013 17:42:15
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทำความสะอาดถนน บริเวณวงเวียน หน้าสถานีรถไฟ เพื่อเตรียมสถานที่จัดงาน ฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2556
80
01-02-2013 11:22:41
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองคอน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 แห่งประเทศไทย จังหวัด นครศรีธรรมราช
79
24-01-2013 14:02:35
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระงับเหตุเพลิงไหม้ ธนาคารกสิกรไทย สาขา หัวอิฐ
78
21-01-2013 17:04:27
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคคอตีบในเขตเมือง
77
16-01-2013 15:46:22
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีงานวันครู ประจำปี 2556
76
15-01-2013 11:25:53
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนประชุมการจัดงาน“ ตรุษจีนปีมะเส็ง 2013 ”
75
08-01-2013 15:46:50
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดงานคนพิการสากลจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี 2555
73
07-01-2013 09:18:39
    ผศ. เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดงาน “ ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน
71
26-12-2012 15:06:03
   จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดการแข่งขันกีฬาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 สพฐ. เกมส์ 2555
70
25-12-2012 16:17:02
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชลอกผักตบชวาเพื่อระบายน้ำในคลอง
69
24-12-2012 16:25:47
    วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่ชุมชนศาลามีชัย

รวมทั้งหมด 463 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :