Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
111
21-06-2013 14:50:50
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบูรณาการกับองค์กรในจังหวัดสานต่อโครงการ นครปลอดภัย The city of safety จัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมสวมหมวกนิรภัย 25 มิถุนายน 2556 นี้ พร้อมมอบหมวกนิรภัย แก่ น้อง ๆ นักเรียน
108
04-06-2013 11:25:23
    อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ขอเชิญน้องๆร่วมสนุกกับโครงการ ปัญญามาโชว์
107
28-05-2013 11:59:53
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการ “กายอุปกรณ์ ” สำหรับผู้พิการและผู้ยากไร้ในชุมชน
106
25-05-2013 18:59:15
   พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีอัญเชิญผ้าพระบฎพระราชทาน และทำบุญเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2556
105
22-05-2013 17:01:12
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ชาวชุมชน นิยมสุข พัฒนาลานอเนกประสงค์ เพื่อปรับเป็นพื้นที่ออกกำลังกายของชุมชน
104
20-05-2013 11:44:29
    กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ ทำความสะอาด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
100
03-05-2013 15:56:49
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายสดุดี เนื่องในวันกำลังสำรอง ประจำปี 2556
99
30-04-2013 11:44:44
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตั้ง CCTV จำนวน 96 ตัว รวม 50 จุด เพื่อป้องกันและ ดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
98
22-04-2013 11:25:04
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมคอนเสิร์ตการกุศล มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ตามโครงการ “หนึ่งใจ...สืบสานวัฒนธรรมไทย”
97
12-04-2013 11:27:36
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556
96
06-04-2013 15:40:11
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมงาน “ สร้างเกลียวสัมพันธ์ สร้างสรรค์สังคม”
95
31-03-2013 13:28:38
    วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่ชุมชนไสเจริญ
94
26-03-2013 18:44:26
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมเพื่อเตรียมรับมือภัยแล้ง
93
25-03-2013 17:47:02
    วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่หมู่บ้านการเคหะนครศรีธรรมราช
92
21-03-2013 19:17:09
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดสะพานรามเมศว์แล้ว
91
15-03-2013 13:51:48
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองคอน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 แห่งประเทศไทย จังหวัด นครศรีธรรมราช
90
11-03-2013 18:36:51
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ Big cleaning day ณ ชุมชนบ้านหัวท่า
89
11-03-2013 17:25:07
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ Big cleaning day ณ ชุมชนบ้านหัวท่า
88
06-03-2013 17:26:59
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีฯ ฉีดพ่นยุงลายในชุมชนหลังสถานีรถไฟ
87
01-03-2013 17:11:23
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการอบรมสมาชิกอาสาตำรวจบ้าน

รวมทั้งหมด 477 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :