Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
179
30-11-2013 11:37:21
    เตือนประชาชนในเขตเมือง เฝ้าระดับน้ำจากมาตรวัดน้ำในคลองหน้าเมือง สายถนนพัฒนาการฯ
177
27-11-2013 16:22:18
    โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่หลังเกิดภาวะน้ำท่วม ครอบคลุมชุมชนในสังกัดเทศบาล ฯ
176
23-11-2013 16:28:21
   รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ออกหน่วยบริการพร้อมแจกจ่ายยา แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4 หน่วย
175
18-11-2013 14:38:50
    CLP อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ขอเชิญน้อง ๆ ผู้สนใจ ร่วมประกวด “การปั้น” หัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ
174
15-11-2013 14:10:07
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานพ่นเคมีกำจัดยุงป้องปรามโรคไข้เลือดออก และล้างทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
173
01-11-2013 16:01:18
    กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน ในวันและเวลาราชการ
172
29-10-2013 09:12:46
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครการประกวดกระทงประเภทสวยงาม ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556
169
16-10-2013 09:10:04
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนดจัดการกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2556
168
13-10-2013 09:46:39
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์ ผู้เสียสละ เนื่องในวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2556 ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
167
11-10-2013 10:15:47
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองคอน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 แห่งประเทศไทย จังหวัด นครศรีธรรมราช
156
06-10-2013 11:25:36
    เทศบาลฯ เดินหน้าตรวจสารปนเปื้อน สารตกค้างในอาหาร เทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ เพื่อตอกย้ำ โครงการ “ The City of safety “
147
27-09-2013 14:07:17
    กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ทำบุญประจำปี ณ สำนักงานกำจัดขยะ
145
27-09-2013 13:36:40
    กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ทำบุญประจำปี ณ สำนักงานกำจัดขยะ
130
25-09-2013 13:09:38
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ Big cleaning day ณ หน้าโรบินสันโอเชี่ยนและสวนสาธารณะหน้าหมู่บ้านราชพฤกษ์ 2
125
31-08-2013 15:34:00
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เทศบาลพบประชาชน ยกเทศบาลฯทุกฝ่ายทุกกองออกบริการ
124
29-08-2013 14:39:50
   เทศบาลนครนครศรธรรมราช จัดโครงการอบรม อสม. แกนนำเครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด ประจำปี 2556
123
27-08-2013 15:33:19
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๖
122
23-08-2013 09:51:00
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๖ระหว่างวันที่ 27 29 สิงหาคม 2556
121
19-08-2013 16:17:17
   สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556วันที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น.
120
13-08-2013 13:25:29
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๖ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2556

รวมทั้งหมด 485 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :