Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
200
28-03-2014 11:39:50
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองคอน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 แห่งประเทศไทย จังหวัด นครศรีธรรมราช
199
25-03-2014 11:13:58
    ขอเชิญร่วมงานประเพณีมหาสงกรานต์เทศบาลพบประชาชนประจำปี 2557
198
21-03-2014 14:36:06
   โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคอุบัติภัยใหม่ – โรคอุบัติซ้ำ ในชุมชน เนื่องใน “ วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ” ประจำปี 2557
197
20-03-2014 09:13:40
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
196
17-03-2014 09:48:40
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สิ่งแวดล้อมจัดโครงการอบรมสร้างเสริมความรู้ “ลำดวนชวนเที่ยวเมืองนคร”คัดเลือกอาสาสมัครเป็นวิทยากร ประจำรถชมเมืองเล่าเรื่องเมืองลิกอร์
195
27-02-2014 14:13:58
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมสร้างเสริมความรู้ “ลำดวนชวนเที่ยวเมืองนคร”
194
25-02-2014 15:27:07
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
193
21-02-2014 11:25:25
    คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความประสงค์ยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร สามารถแจ้งความจำนงได้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำทุกจังหวัด
192
15-02-2014 14:49:16
   พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธีแห่และถวายผ้าพระบฏพระราชทานขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เนื่องในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี 2557
191
15-02-2014 14:49:16
   พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธีแห่และถวายผ้าพระบฏพระราชทานขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เนื่องในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี 2557
189
11-02-2014 09:58:53
   เริ่มแล้ว งานประเพณี “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ นานาชาติ ที่เมืองนครฯ” ประจำปี 2557
188
07-02-2014 14:26:33
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองคอน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 แห่งประเทศไทย จังหวัด นครศรีธรรมราช
187
05-02-2014 11:05:44
    อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จัดโครงการ “ เปิดโลกอาเซียน” เพื่อการเรียนรู้ประจำปี 2557
186
28-01-2014 16:28:47
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในเขตเทศบาลฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
185
22-01-2014 16:08:55
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศขอเลื่อนการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557
184
22-01-2014 10:13:02
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เลื่อนการจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ย้ำเมืองนครฯ ปลอดภัย The city of safety ให้ความปลอดภัย ด้านบริโภค
183
10-01-2014 13:54:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ใหญ่ จำนวน 1,000 ต้น
182
29-12-2013 12:32:23
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557
181
20-03-2014 10:02:36
    เทศบาลนครนครศรีฯขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี ร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนธันวาคม 2556
180
12-12-2013 15:51:29
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล

รวมทั้งหมด 485 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :