Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
212
30-04-2014 14:51:08
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 เตรียมประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครศรีธรรมราช
211
28-04-2014 09:32:01
    อุทยานการเรียนรู้เมืองนคร CLP ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม “คาราวานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสัญจร”
210
23-04-2014 08:55:40
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีพุทธบูชา สวดสรภัญญะ ฟังธรรม และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
208
22-04-2014 10:03:50
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
207
15-04-2014 13:10:12
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีแห่นางดาน Mini Light And Sound แสงเสียงสื่อผสม อลังการนางดาน ตำนานเมืองนครฯ ณ หอพระอิศวร
206
15-04-2014 13:10:12
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีแห่นางดาน Mini Light And Sound แสงเสียงสื่อผสม อลังการนางดาน ตำนานเมืองนครฯ ณ หอพระอิศวร
205
15-04-2014 13:10:12
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีแห่นางดาน Mini Light And Sound แสงเสียงสื่อผสม อลังการนางดาน ตำนานเมืองนครฯ ณ หอพระอิศวร
204
12-04-2014 22:40:01
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีพุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 แหล่ง
203
10-04-2014 00:27:16
    เทศบาลพบประชาชน ยกเทศบาลฯทุกฝ่ายทุกกองออกบริการประชาชน
202
04-04-2014 12:05:59
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี พ.ศ. 2557
201
31-03-2014 16:31:52
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด
200
28-03-2014 11:39:50
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองคอน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 แห่งประเทศไทย จังหวัด นครศรีธรรมราช
199
25-03-2014 11:13:58
    ขอเชิญร่วมงานประเพณีมหาสงกรานต์เทศบาลพบประชาชนประจำปี 2557
198
21-03-2014 14:36:06
   โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคอุบัติภัยใหม่ – โรคอุบัติซ้ำ ในชุมชน เนื่องใน “ วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ” ประจำปี 2557
197
20-03-2014 09:13:40
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
196
17-03-2014 09:48:40
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สิ่งแวดล้อมจัดโครงการอบรมสร้างเสริมความรู้ “ลำดวนชวนเที่ยวเมืองนคร”คัดเลือกอาสาสมัครเป็นวิทยากร ประจำรถชมเมืองเล่าเรื่องเมืองลิกอร์
195
27-02-2014 14:13:58
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมสร้างเสริมความรู้ “ลำดวนชวนเที่ยวเมืองนคร”
194
25-02-2014 15:27:07
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
193
21-02-2014 11:25:25
    คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความประสงค์ยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร สามารถแจ้งความจำนงได้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำทุกจังหวัด
192
15-02-2014 14:49:16
   พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธีแห่และถวายผ้าพระบฏพระราชทานขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เนื่องในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี 2557

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :