Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
221
22-05-2014 13:51:08
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 ชุด พร้อมเดินเครื่องเต็มกำลัง ส่งผลให้การบริการน้ำ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
220
21-05-2014 16:36:46
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แจง นโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ สู่ความเป็นเลิศ แก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล
219
19-05-2014 15:06:36
    กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทำแผนลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
218
19-05-2014 08:35:01
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
217
16-05-2014 15:33:39
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขุดลอกคลองสวนหลวงเพื่อเร่งระบายน้ำในช่วงหน้าฝน
216
14-05-2014 15:49:38
   สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 ชุด ณ โรงสูบน้ำท่าใหญ่
215
14-05-2014 08:56:04
   สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลดอัตราดอกเบี้ยช่วยเหลือประชาชนและผู้มีรายได้น้อยในช่วงเปิดเทอม
214
07-05-2014 13:36:32
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง
213
06-05-2014 12:38:21
    สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชและเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมร่วมหารือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครศรีธรรมราช
212
30-04-2014 14:51:08
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 เตรียมประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครศรีธรรมราช
211
28-04-2014 09:32:01
    อุทยานการเรียนรู้เมืองนคร CLP ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม “คาราวานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสัญจร”
210
23-04-2014 08:55:40
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีพุทธบูชา สวดสรภัญญะ ฟังธรรม และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
208
22-04-2014 10:03:50
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
207
15-04-2014 13:10:12
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีแห่นางดาน Mini Light And Sound แสงเสียงสื่อผสม อลังการนางดาน ตำนานเมืองนครฯ ณ หอพระอิศวร
206
15-04-2014 13:10:12
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีแห่นางดาน Mini Light And Sound แสงเสียงสื่อผสม อลังการนางดาน ตำนานเมืองนครฯ ณ หอพระอิศวร
205
15-04-2014 13:10:12
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีแห่นางดาน Mini Light And Sound แสงเสียงสื่อผสม อลังการนางดาน ตำนานเมืองนครฯ ณ หอพระอิศวร
204
12-04-2014 22:40:01
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีพุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 แหล่ง
203
10-04-2014 00:27:16
    เทศบาลพบประชาชน ยกเทศบาลฯทุกฝ่ายทุกกองออกบริการประชาชน
202
04-04-2014 12:05:59
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี พ.ศ. 2557
201
31-03-2014 16:31:52
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด

รวมทั้งหมด 485 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :