Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
238
11-07-2014 23:38:53
   ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันอาสาฬหบูชา
235
10-07-2014 08:42:05
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกจ้างโครงการ พนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
234
03-07-2014 11:41:41
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมสัมมนา เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของลูกจ้างโครงการ พนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
231
01-07-2014 10:06:48
   ทศบาลนครนครศรีธรรมราชส่งเสริมงานประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม หล่อเทียน หลอมใจ รวมใจภักดิ์น้อมถวาย พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
230
20-06-2014 15:15:41
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน เปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
229
16-06-2014 14:50:31
    ผศ. เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลพร้อมให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน
228
13-06-2014 09:43:23
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมสวมหมวกนิรภัยกับโครงการหนูน้อยวัยใส สวมหมวกนิรภัยไปโรงเรียน พร้อมมอบหมวกนิรภัยแก่น้องๆนักเรียน
227
05-06-2014 14:32:49
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 32 “ลิกอร์เกมส์”
226
04-06-2014 16:03:27
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2556
223
03-06-2014 10:03:06
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษาจังหวัดองศ์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2556
222
29-05-2014 14:32:31
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระดมกำลัง ปรับปรุงภูมิทัศน์ขยายไหล่ทางถนนพัฒนาการทุ่งปรัง
221
22-05-2014 13:51:08
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 ชุด พร้อมเดินเครื่องเต็มกำลัง ส่งผลให้การบริการน้ำ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
220
21-05-2014 16:36:46
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แจง นโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ สู่ความเป็นเลิศ แก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล
219
19-05-2014 15:06:36
    กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทำแผนลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
218
19-05-2014 08:35:01
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
217
16-05-2014 15:33:39
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขุดลอกคลองสวนหลวงเพื่อเร่งระบายน้ำในช่วงหน้าฝน
216
14-05-2014 15:49:38
   สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 ชุด ณ โรงสูบน้ำท่าใหญ่
215
14-05-2014 08:56:04
   สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลดอัตราดอกเบี้ยช่วยเหลือประชาชนและผู้มีรายได้น้อยในช่วงเปิดเทอม
214
07-05-2014 13:36:32
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง
213
06-05-2014 12:38:21
    สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชและเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมร่วมหารือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :