Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
250
08-08-2014 11:44:22
   ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
248
31-07-2014 12:31:48
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 32 “ลิกอร์เกมส์”
247
30-07-2014 15:50:46
   โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล รุ่นที่ 1
245
25-07-2014 21:12:21
    เทศบาลจัดงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน เดินหน้าเทศบาล ทำงานเพื่อประชาชน
244
25-07-2014 15:41:11
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการเช้านี้ที่เมืองคอนผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช
243
23-07-2014 09:08:24
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 32 “ลิกอร์เกมส์”
242
18-07-2014 14:15:02
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบแว่นสายตาผู้สูงอายุในโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตา
241
15-07-2014 21:32:16
   พิธีเปิดงานนครหัตถศิลป์ ปี 58 ศูนย์รวมสุดยอดช่างฝีมือเครื่องถม เครื่องจักสาน แกะสลัก และศิลปวัฒนธรรมภูมปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
239
15-07-2014 09:58:54
    จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
238
11-07-2014 23:38:53
   ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันอาสาฬหบูชา
235
10-07-2014 08:42:05
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกจ้างโครงการ พนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
234
03-07-2014 11:41:41
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมสัมมนา เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของลูกจ้างโครงการ พนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
231
01-07-2014 10:06:48
   ทศบาลนครนครศรีธรรมราชส่งเสริมงานประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม หล่อเทียน หลอมใจ รวมใจภักดิ์น้อมถวาย พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
230
20-06-2014 15:15:41
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน เปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
229
16-06-2014 14:50:31
    ผศ. เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลพร้อมให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน
228
13-06-2014 09:43:23
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมสวมหมวกนิรภัยกับโครงการหนูน้อยวัยใส สวมหมวกนิรภัยไปโรงเรียน พร้อมมอบหมวกนิรภัยแก่น้องๆนักเรียน
227
05-06-2014 14:32:49
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 32 “ลิกอร์เกมส์”
226
04-06-2014 16:03:27
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2556
223
03-06-2014 10:03:06
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษาจังหวัดองศ์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2556
222
29-05-2014 14:32:31
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระดมกำลัง ปรับปรุงภูมิทัศน์ขยายไหล่ทางถนนพัฒนาการทุ่งปรัง

รวมทั้งหมด 485 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :