Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
261
13-11-2014 14:48:37
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม 2557 ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 นครศรีธรรมราช
260
11-11-2014 10:28:28
    กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2557
259
24-10-2014 07:27:00
    จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบรัฐพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 ชาวนครศรีธรรมราชทุกภาคส่วน พร้อมใจเข้าร่วมประกอบรัฐพิธีเนื่องใน “ วันปิยมหาราช ” ประจำปี 2557 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
258
20-10-2014 10:38:27
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
257
16-10-2014 15:06:16
   ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและลูกจ้างโครงการ เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2558
256
13-10-2014 15:49:58
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
255
10-10-2014 11:32:18
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมจุดไฟคบเพลิง เพื่อนำไปใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ลิกอร์เกมส์”
254
22-09-2014 14:54:50
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 32 “ลิกอร์เกมส์”
253
17-09-2014 11:39:55
    พิธีบวงสรวงพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช พร้อมด้วยพิธีเปิดการแข่งขันสามล้อ ในประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2557
252
01-09-2014 13:06:59
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชมแข่งขันสามล้อโหมโรงเทศกาลงานบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2557
251
14-08-2014 10:18:31
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 32 “ลิกอร์เกมส์”
250
08-08-2014 11:44:22
   ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
248
31-07-2014 12:31:48
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 32 “ลิกอร์เกมส์”
247
30-07-2014 15:50:46
   โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล รุ่นที่ 1
245
25-07-2014 21:12:21
    เทศบาลจัดงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน เดินหน้าเทศบาล ทำงานเพื่อประชาชน
244
25-07-2014 15:41:11
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการเช้านี้ที่เมืองคอนผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช
243
23-07-2014 09:08:24
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 32 “ลิกอร์เกมส์”
242
18-07-2014 14:15:02
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบแว่นสายตาผู้สูงอายุในโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตา
241
15-07-2014 21:32:16
   พิธีเปิดงานนครหัตถศิลป์ ปี 58 ศูนย์รวมสุดยอดช่างฝีมือเครื่องถม เครื่องจักสาน แกะสลัก และศิลปวัฒนธรรมภูมปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
239
15-07-2014 09:58:54
    จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :