Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
270
06-02-2015 13:50:11
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับประชาชน ผู้ประกอบการค้า ทำความสะอาดบริเวณสนามหน้าเมือง เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
269
02-02-2015 08:31:48
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
268
30-01-2015 14:01:57
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
267
28-01-2015 13:19:36
    กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพชุมชนและทัศนศึกษาดูงานในภาคกลางและภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2558
266
12-01-2015 12:26:39
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
265
24-12-2014 14:58:23
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบความสุขให้กับเด็ก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม ศกนี้
264
16-12-2014 09:29:38
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม ถึงวันที่ 2 มกราคม 2558
263
26-11-2014 10:53:39
    สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
262
21-11-2014 14:10:20
    โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีนักเรียน “ เพชรจริกเกมส์ ” ประจำปีการศึกษา 2557
261
13-11-2014 14:48:37
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม 2557 ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 นครศรีธรรมราช
260
11-11-2014 10:28:28
    กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2557
259
24-10-2014 07:27:00
    จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบรัฐพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 ชาวนครศรีธรรมราชทุกภาคส่วน พร้อมใจเข้าร่วมประกอบรัฐพิธีเนื่องใน “ วันปิยมหาราช ” ประจำปี 2557 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
258
20-10-2014 10:38:27
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
257
16-10-2014 15:06:16
   ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและลูกจ้างโครงการ เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2558
256
13-10-2014 15:49:58
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
255
10-10-2014 11:32:18
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมจุดไฟคบเพลิง เพื่อนำไปใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ลิกอร์เกมส์”
254
22-09-2014 14:54:50
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 32 “ลิกอร์เกมส์”
253
17-09-2014 11:39:55
    พิธีบวงสรวงพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช พร้อมด้วยพิธีเปิดการแข่งขันสามล้อ ในประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2557
252
01-09-2014 13:06:59
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชมแข่งขันสามล้อโหมโรงเทศกาลงานบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2557
251
14-08-2014 10:18:31
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 32 “ลิกอร์เกมส์”

รวมทั้งหมด 485 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :