Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
282
03-03-2015 11:26:09
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นใหม่
281
25-02-2015 12:37:31
   โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
280
25-02-2015 09:46:02
   โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันคอตีบ และหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
279
21-02-2015 22:11:21
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
278
20-02-2015 11:02:50
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯลงพื้นที่ตรวจในโครงการมุ่งมั่นรวมใจ เนื้อหมู เป็ด ไก่ ไข่ ปลอดภัยรับเทศกาลตรุษจีน 2558
277
17-02-2015 09:12:49
    องค์กรชาวไทยเชื้อสายจีน จ.นครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์งานฉลองเทศกาลตรุษจีน ปีมะแม 2015 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (F.M.88.5 MHz)
276
14-02-2015 11:38:29
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องในวันวาเลนไทน์ และเปิดสนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (DP Stadium)
275
13-02-2015 14:54:10
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ อสมท. เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดนครศรีธรรมราช
274
11-02-2015 16:06:18
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและ สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดสนามฟุตซอล DP Stadium ถนนประตูลอด
272
10-02-2015 15:00:45
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครฯ
271
09-02-2015 16:23:17
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดระเบียบสุนัขจรจัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย รับเทศกาลตรุษจีน
270
06-02-2015 13:50:11
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับประชาชน ผู้ประกอบการค้า ทำความสะอาดบริเวณสนามหน้าเมือง เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
269
02-02-2015 08:31:48
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
268
30-01-2015 14:01:57
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
267
28-01-2015 13:19:36
    กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพชุมชนและทัศนศึกษาดูงานในภาคกลางและภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2558
266
12-01-2015 12:26:39
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
265
24-12-2014 14:58:23
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบความสุขให้กับเด็ก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม ศกนี้
264
16-12-2014 09:29:38
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม ถึงวันที่ 2 มกราคม 2558
263
26-11-2014 10:53:39
    สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
262
21-11-2014 14:10:20
    โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีนักเรียน “ เพชรจริกเกมส์ ” ประจำปีการศึกษา 2557

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :