Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
314
02-07-2015 13:14:12
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) และกำหนดสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558
313
02-07-2015 13:14:12
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) และกำหนดสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558
312
29-06-2015 08:38:46
    สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
311
15-06-2015 10:47:41
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดเทศบาล
310
11-06-2015 13:08:05
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
309
09-06-2015 15:52:27
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทดสอบการใช้ระบบท่อเมนประปา (ท่อ GRP) ระหว่างโรงกรองน้ำทวดทองถึงโรงกรองน้ำประตูชัย
305
05-06-2015 14:40:25
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมต้อนรับคณะดูงานเทศบาลนครตรัง
304
02-06-2015 10:15:59
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ครั้งที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม ในรูปแบบวิถีไทยปักษ์ใต้
303
28-05-2015 13:34:32
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวชม ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ กับบรรยากาศวิถีไทยปักษ์ใต้ผสมผสานสไตล์งานวัด ณ 2 ฝั่งริมคลองหน้าเมือง
302
08-05-2015 14:06:40
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น ในการปรับปรุงพื้นที่ดิน สำนักงานพระพุทธศาสนา (ที่ดินวัดเสมาชัยร้าง)
301
30-04-2015 11:06:04
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
300
27-04-2015 08:58:52
   ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการศิลปะเด็ก 12 ปี นโม – พดด้วง อาร์ตแกลเลอรี่ หอศิลป์ร่วมสมัย อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
299
20-04-2015 11:18:29
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี สวดมนต์ ฟังธรรมประจำเดือนเมษายน 2558
298
01-05-2015 10:58:18
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด กล่าวถวายราชสดุดี พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เนื่องในวันคล้ายวันประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
297
10-04-2015 14:23:58
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
296
10-04-2015 09:30:48
    สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ( ทุ่งท่าลาด ) เปิดเกาะเป็ดแมนดาริน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมอย่างเป็นทางการ
295
31-03-2015 10:04:16
    โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
294
30-03-2015 10:16:28
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
293
26-03-2015 14:58:16
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ดูงานและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำฝายมีชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อม หาลู่ทางรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง
292
24-03-2015 11:18:03
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม นโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 485 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 24 25 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :