Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
302
08-05-2015 14:06:40
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น ในการปรับปรุงพื้นที่ดิน สำนักงานพระพุทธศาสนา (ที่ดินวัดเสมาชัยร้าง)
301
30-04-2015 11:06:04
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
300
27-04-2015 08:58:52
   ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการศิลปะเด็ก 12 ปี นโม – พดด้วง อาร์ตแกลเลอรี่ หอศิลป์ร่วมสมัย อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
299
20-04-2015 11:18:29
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี สวดมนต์ ฟังธรรมประจำเดือนเมษายน 2558
298
01-05-2015 10:58:18
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด กล่าวถวายราชสดุดี พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เนื่องในวันคล้ายวันประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
297
10-04-2015 14:23:58
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
296
10-04-2015 09:30:48
    สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ( ทุ่งท่าลาด ) เปิดเกาะเป็ดแมนดาริน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมอย่างเป็นทางการ
295
31-03-2015 10:04:16
    โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
294
30-03-2015 10:16:28
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
293
26-03-2015 14:58:16
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ดูงานและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำฝายมีชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อม หาลู่ทางรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง
292
24-03-2015 11:18:03
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม นโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
291
23-03-2015 08:26:35
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียนเพื่อให้กำลังใจประชาชนชุมชนหน้าแขวงการทางนครศรีธรรมราช และชุมชนใกล้เคียง
290
20-03-2015 13:33:33
    รายการเช้านี้ที่เมืองนคร
289
20-03-2015 12:54:54
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ประจำปี 2559
288
19-03-2015 12:41:12
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการจัดประชุมวิชาการและเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558
287
18-03-2015 11:00:31
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558
286
16-03-2015 11:06:04
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558
285
12-03-2015 10:14:16
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการสร้างสรรค์งานออกแบบนิเทศศิลป์
284
09-03-2015 10:44:26
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดงานวันสตรีสากล 2558
283
06-03-2015 14:58:06
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ อสมท. เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :