Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
334
15-09-2015 07:45:42
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับขึ้นทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
333
04-09-2015 09:10:53
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
332
03-09-2015 09:00:13
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน ประจำปี 2558
331
31-08-2015 13:19:02
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมศาสนาอิสลาม
330
28-08-2015 14:35:53
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
329
27-08-2015 14:00:03
   พิธีเปิดโครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ร่วมกับธนาคารออมสิน
328
24-08-2015 09:52:09
    สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart card
327
20-08-2015 13:43:31
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณของอัฐิที่ขุดพบ
326
19-08-2015 14:30:11
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
325
11-08-2015 10:32:15
    ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
324
05-08-2015 15:17:21
   ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
323
03-08-2015 15:52:18
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการปลอดหญ้าบนฟุตบาท
322
03-08-2015 08:25:44
   สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
321
28-07-2015 13:50:47
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเคลื่อนที่
320
27-07-2015 14:10:50
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558
319
20-07-2015 15:51:25
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
318
13-07-2015 15:31:39
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร สปสช. และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
317
10-07-2015 08:32:47
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประกอบพิธีวางศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ โรงกรองน้ำทวดทอง
316
07-07-2015 11:04:46
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
315
03-07-2015 13:23:48
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 485 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 23 25 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :