Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
325
11-08-2015 10:32:15
    ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
324
05-08-2015 15:17:21
   ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
323
03-08-2015 15:52:18
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการปลอดหญ้าบนฟุตบาท
322
03-08-2015 08:25:44
   สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
321
28-07-2015 13:50:47
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเคลื่อนที่
320
27-07-2015 14:10:50
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558
319
20-07-2015 15:51:25
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
318
13-07-2015 15:31:39
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร สปสช. และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
317
10-07-2015 08:32:47
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประกอบพิธีวางศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ โรงกรองน้ำทวดทอง
316
07-07-2015 11:04:46
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
315
03-07-2015 13:23:48
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
314
02-07-2015 13:14:12
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) และกำหนดสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558
313
02-07-2015 13:14:12
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) และกำหนดสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558
312
29-06-2015 08:38:46
    สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
311
15-06-2015 10:47:41
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดเทศบาล
310
11-06-2015 13:08:05
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
309
09-06-2015 15:52:27
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทดสอบการใช้ระบบท่อเมนประปา (ท่อ GRP) ระหว่างโรงกรองน้ำทวดทองถึงโรงกรองน้ำประตูชัย
305
05-06-2015 14:40:25
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมต้อนรับคณะดูงานเทศบาลนครตรัง
304
02-06-2015 10:15:59
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ครั้งที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม ในรูปแบบวิถีไทยปักษ์ใต้
303
28-05-2015 13:34:32
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวชม ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ กับบรรยากาศวิถีไทยปักษ์ใต้ผสมผสานสไตล์งานวัด ณ 2 ฝั่งริมคลองหน้าเมือง

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 23 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :