Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
354
16-11-2015 15:21:37
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
353
13-11-2015 15:00:24
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายชุมชนหน้าพระธาตุ
352
12-11-2015 17:48:12
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)เพิ่มเติมฉบับที่1
351
11-11-2015 11:06:38
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการบริบาลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับ อสม. จิตอาสา ผู้ดูแลผู้ป่วย แบบประคับประคอง
350
10-11-2015 12:17:59
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
349
09-11-2015 16:01:12
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชประกาศเรื่องการต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2559
348
06-11-2015 13:05:52
    ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
347
05-11-2015 16:04:34
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ
346
04-11-2015 14:58:50
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
345
30-10-2015 23:29:10
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2558
344
29-10-2015 14:07:26
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเชิญชวนเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
343
05-10-2015 12:24:33
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
342
01-10-2015 16:23:51
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเชิญชมการแสดงบนเวทีชุมชนในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ. 2558
341
30-09-2015 13:16:19
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีสมโภชหลวงพ่อเสมาชัย – เจ้าแม่อ่างทอง
340
29-09-2015 14:09:17
    ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558
339
25-09-2015 14:45:32
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ฝึกอบรมหลักสูตร การดับเพลิงเบื้องต้น
338
24-09-2015 11:13:05
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
337
23-09-2015 16:13:46
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่บริเวณหน้าตลาดสดคูขวางเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก
336
23-09-2015 16:13:46
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่บริเวณหน้าตลาดสดคูขวางเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก
335
22-09-2015 15:25:35
    ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558

รวมทั้งหมด 485 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22 25 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :