Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
345
30-10-2015 23:29:10
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2558
344
29-10-2015 14:07:26
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเชิญชวนเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
343
05-10-2015 12:24:33
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
342
01-10-2015 16:23:51
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเชิญชมการแสดงบนเวทีชุมชนในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ. 2558
341
30-09-2015 13:16:19
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีสมโภชหลวงพ่อเสมาชัย – เจ้าแม่อ่างทอง
340
29-09-2015 14:09:17
    ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558
339
25-09-2015 14:45:32
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ฝึกอบรมหลักสูตร การดับเพลิงเบื้องต้น
338
24-09-2015 11:13:05
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
337
23-09-2015 16:13:46
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่บริเวณหน้าตลาดสดคูขวางเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก
336
23-09-2015 16:13:46
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่บริเวณหน้าตลาดสดคูขวางเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก
335
22-09-2015 15:25:35
    ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558
334
15-09-2015 07:45:42
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับขึ้นทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
333
04-09-2015 09:10:53
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
332
03-09-2015 09:00:13
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน ประจำปี 2558
331
31-08-2015 13:19:02
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมศาสนาอิสลาม
330
28-08-2015 14:35:53
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
329
27-08-2015 14:00:03
   พิธีเปิดโครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ร่วมกับธนาคารออมสิน
328
24-08-2015 09:52:09
    สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart card
327
20-08-2015 13:43:31
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณของอัฐิที่ขุดพบ
326
19-08-2015 14:30:11
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :