Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
365
15-12-2015 13:18:18
    รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
364
09-12-2015 09:07:18
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศเรื่องการต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม สถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2559
363
04-12-2015 14:51:23
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
362
03-12-2015 10:29:30
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเตรียมการสัมมนาดูงาน หลักสูตร การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
361
02-12-2015 15:18:10
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
360
01-12-2015 12:43:46
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ หน้าบ้านสะอาด บาทวิถีงาม เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช
359
27-11-2015 15:16:30
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะทำงานในการดำเนินการขยายชั้นเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์
358
26-11-2015 12:13:08
    พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช ประชาชนหลั่งไหลมาร่วมงานกันอย่างถ้วนหน้า
357
26-11-2015 09:09:47
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศเรื่องการต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2559
356
25-11-2015 14:26:37
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
355
24-11-2015 13:15:48
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมให้กำลังใจ แก่ผู้ต้องขังเนื่องใน "วันพบญาติ" ประจำปี 2558
354
16-11-2015 15:21:37
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
353
13-11-2015 15:00:24
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายชุมชนหน้าพระธาตุ
352
12-11-2015 17:48:12
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)เพิ่มเติมฉบับที่1
351
11-11-2015 11:06:38
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการบริบาลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับ อสม. จิตอาสา ผู้ดูแลผู้ป่วย แบบประคับประคอง
350
10-11-2015 12:17:59
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
349
09-11-2015 16:01:12
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชประกาศเรื่องการต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2559
348
06-11-2015 13:05:52
    ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
347
05-11-2015 16:04:34
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ
346
04-11-2015 14:58:50
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :