Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
374
11-01-2016 11:46:53
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีเปิดโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน
373
08-01-2016 15:20:08
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมเข้าร่วมการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
372
04-01-2016 09:29:06
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2559
371
29-12-2015 11:08:53
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
370
25-12-2015 09:32:32
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
369
23-12-2015 13:27:18
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลฯ
368
22-12-2015 13:39:29
    ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
367
21-12-2015 09:09:56
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
366
18-12-2015 09:41:22
    กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมออกเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน
365
15-12-2015 13:18:18
    รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
364
09-12-2015 09:07:18
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศเรื่องการต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม สถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2559
363
04-12-2015 14:51:23
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
362
03-12-2015 10:29:30
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเตรียมการสัมมนาดูงาน หลักสูตร การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
361
02-12-2015 15:18:10
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
360
01-12-2015 12:43:46
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ หน้าบ้านสะอาด บาทวิถีงาม เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช
359
27-11-2015 15:16:30
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะทำงานในการดำเนินการขยายชั้นเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์
358
26-11-2015 12:13:08
    พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช ประชาชนหลั่งไหลมาร่วมงานกันอย่างถ้วนหน้า
357
26-11-2015 09:09:47
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศเรื่องการต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2559
356
25-11-2015 14:26:37
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
355
24-11-2015 13:15:48
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมให้กำลังใจ แก่ผู้ต้องขังเนื่องใน "วันพบญาติ" ประจำปี 2558

รวมทั้งหมด 485 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 25 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :