Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
395
30-03-2016 07:29:14
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 3/2559 ประจำเดือนมีนาคม 2559
394
24-03-2016 09:45:57
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
393
23-03-2016 09:00:34
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ
392
31-08-2017 06:14:34
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559
391
15-03-2016 10:47:56
   สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรื้อหอถังสูง โรงกรองน้ำประตูชัย
390
11-03-2016 13:36:00
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
389
08-03-2016 09:22:20
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
388
04-03-2016 11:32:31
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
387
03-03-2016 13:02:05
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดประชุมคณะทำงานในการดำเนินการขยายชั้นเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์
386
26-02-2016 08:17:44
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
385
23-02-2016 08:51:15
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพองค์การศาสนา ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ 2559
384
19-02-2016 09:23:34
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
383
19-02-2016 07:09:11
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2559
381
03-02-2016 07:08:00
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย
380
28-01-2016 12:24:31
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในรูปแบบ Love ต้อนรับเทศกาลวันแห่งความแห่งความรักและวันมาฆบูชา
379
22-01-2016 07:31:43
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
378
21-01-2016 08:36:51
   พิธีเปิดโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน ประจำปี 2559 รุ่นที่ 2 ณ ห้องชมพูพลแกรนด์ โรงแรมเมืองลิกอร์
377
20-01-2016 08:56:58
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน รุ่นที่ 2
376
18-01-2016 16:30:17
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมงานฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์เมืองนคร 2016
375
13-01-2016 13:46:31
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัคร เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ก้าวแรก.. สู่การเป็นดีเจมืออาชีพ

รวมทั้งหมด 485 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 25 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :