Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
386
26-02-2016 08:17:44
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
385
23-02-2016 08:51:15
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพองค์การศาสนา ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ 2559
384
19-02-2016 09:23:34
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
383
19-02-2016 07:09:11
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2559
381
03-02-2016 07:08:00
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย
380
28-01-2016 12:24:31
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในรูปแบบ Love ต้อนรับเทศกาลวันแห่งความแห่งความรักและวันมาฆบูชา
379
22-01-2016 07:31:43
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
378
21-01-2016 08:36:51
   พิธีเปิดโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน ประจำปี 2559 รุ่นที่ 2 ณ ห้องชมพูพลแกรนด์ โรงแรมเมืองลิกอร์
377
20-01-2016 08:56:58
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน รุ่นที่ 2
376
18-01-2016 16:30:17
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมงานฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์เมืองนคร 2016
375
13-01-2016 13:46:31
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัคร เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ก้าวแรก.. สู่การเป็นดีเจมืออาชีพ
374
11-01-2016 11:46:53
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีเปิดโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน
373
08-01-2016 15:20:08
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมเข้าร่วมการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
372
04-01-2016 09:29:06
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2559
371
29-12-2015 11:08:53
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
370
25-12-2015 09:32:32
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
369
23-12-2015 13:27:18
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลฯ
368
22-12-2015 13:39:29
    ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
367
21-12-2015 09:09:56
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
366
18-12-2015 09:41:22
    กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมออกเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน

รวมทั้งหมด 476 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 24 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :