Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
272
18-04-2016 12:29:03
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชมการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชนเทศบาล ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช และสนาม DP สเตเดี้ยม
271
12-04-2016 12:23:06
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์และชมการแสดงแสงเสียงสื่อผสม อลังการนางดานตำนานเมืองนครฯ เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2559
270
04-04-2016 14:05:54
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชมการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชนเทศบาล ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช และสนาม DP สเตเดี้ยม
269
01-04-2016 09:33:07
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
268
31-03-2016 08:58:53
   ความภาคภูมิใจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
267
29-03-2016 09:15:20
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
266
25-03-2016 10:23:28
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมงานจัดเสวนาสื่อมวลชนของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
265
23-03-2016 11:44:12
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด “ค่ายคิดดี ทำดี”
264
21-03-2016 13:59:54
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชให้กำลังใจชุมชนและนักศึกษาร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต
263
17-03-2016 07:25:43
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งในฤดูฝนทิ้งช่วง
262
10-03-2016 09:41:17
   สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งหยุดผลิตน้ำประปา โรงกรองน้ำทวดทอง
261
08-03-2016 09:45:41
   นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วม โครงการ คู่บัดดี้ 1 ตำรวจ 1 ผู้นำท้องถิ่น
260
04-03-2016 12:31:54
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปรับปรุงย้ายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ โรงกรองน้ำประตูชัย
259
01-03-2016 08:23:10
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2559
258
18-02-2016 06:24:47
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หยุดการผลิตและจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงกรองน้ำประปา
257
29-03-2016 07:30:07
   โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2559
256
01-02-2016 07:36:59
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการประกวดหนูน้อยไชน่าทาวน์ งานฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์เมืองนคร 2016 เทิดไท้สดุดี 88 พรรษา มหาราชา 84 พรรษามหาราชินี
255
19-01-2016 09:35:42
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัคร เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ก้าวแรก.. สู่การเป็นดีเจมืออาชีพ
254
13-01-2016 15:51:29
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอบรมภาษาอินโดนีเซีย ฟรี
253
04-01-2016 09:25:55
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย

รวมทั้งหมด 389 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :