Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
293
24-08-2016 13:14:59
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2559ในรูปแบบ อิ่มบุญ อุ่นรัก
292
11-08-2016 09:19:08
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
291
05-08-2016 12:25:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีทิ้งกระจาด ในงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ครบรอบ 29 ปี
290
01-08-2016 07:57:41
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช “เสริมความรุ่งเรือง ทำบุญเมืองนคร ขอพรพ่อจตุคาม” กำหนดจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1- 5 สิงหาคม 2559 ณ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
289
13-07-2016 09:55:58
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ในรูปแบบ รวมใจไทย-เกาหลี
288
04-07-2016 13:00:41
   กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
287
01-07-2016 09:13:04
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา
286
27-06-2016 10:02:34
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลฯ
285
22-06-2016 14:09:10
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในรูปแบบ ท.ทหารอดทน
284
17-06-2016 14:01:40
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในรูปแบบ ท.ทหารอดทน
282
06-06-2016 07:42:00
    สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเปิดเทอม
281
01-06-2016 12:58:51
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมลงนาม MOU เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
280
27-05-2016 18:24:54
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในรูปแบบ back to school
279
26-05-2016 13:43:26
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในรูปแบบ back to school
278
19-05-2016 14:48:00
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงข่าวเรื่องการแก้ปัญหาระบบน้ำประปาของเทศบาลฯ
277
17-05-2016 09:14:33
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
276
12-05-2016 06:56:58
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดสะพานลอยศิลปะ 3 มิติ บนสะพานลอย ดึงดูดประชาชน ให้ใช้สะพานลอยมากขึ้น
275
10-05-2016 11:27:05
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
274
02-05-2016 09:13:04
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในรูปแบบCity Of Arts
273
18-04-2016 12:52:58
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในรูปแบบ City Of Arts

รวมทั้งหมด 389 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :