Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
316
03-12-2016 09:11:19
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขึ้นธงสีแดง แจ้งเตือนภัยขนย้ายสิ่งของพ้นน้ำ พร้อมเตรียมอพยพ
314
28-11-2016 12:10:03
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือในการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย
312
24-11-2016 13:29:14
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559ในรูปแบบ ธีม ( Theme ) ตามรอยพ่อ
311
04-11-2016 11:50:31
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกแผนการปฏิบัติงานโครงการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจและให้คำแนะนำ ทางด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำเดือนพฤศจิกายน
310
03-11-2016 07:00:21
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
309
27-10-2016 08:02:45
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทาน ที่ 15 ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนป้องกันตามแผนเฉพาะกิจ ป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี 2559
308
26-10-2016 09:21:06
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
307
23-10-2016 10:38:50
    ชาวนครศรีธรรมราชทุกภาคส่วน พร้อมใจเข้าร่วมประกอบรัฐพิธีเนื่องใน “ วันปิยมหาราช ” ประจำปี 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
306
21-10-2016 09:06:34
    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำข้าราชการและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
305
19-10-2016 08:47:17
   ผวจ.นครศรีธรรมราช นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนกว่า 5,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 7 วัน (สัตมวาร) การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
303
17-10-2016 15:00:15
   ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและพสกนิกรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
302
12-10-2016 12:56:20
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2559
301
12-10-2016 09:00:40
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน จัดทำโครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย ออกตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ตามแหล่งจำหน่าย
300
05-10-2016 09:41:28
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย
299
30-09-2016 12:53:27
   ผลการประกวดการแห่หมฺรับและประกวดหมฺรับทองคำ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี 2559
298
28-09-2016 12:24:17
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุก
297
28-09-2016 07:10:26
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในหญิงตั้งครรภ์
296
26-09-2016 06:59:51
   การแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้ายโหมโรงเทศกาลงานบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2559
295
31-08-2016 07:47:02
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้าย โหมโรงเทศกาลงานบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2559
294
29-08-2016 08:50:18
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด

รวมทั้งหมด 389 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :