Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
340
19-04-2017 20:17:04
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดกีฬาชุมชนและเยาวชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560เน้นนำความสามัคคี กีฬาคู่คุณธรรม
339
12-04-2017 18:50:44
   พิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่ง และประกอบพิธีพุทธาภิเษกศักดิ์สิทธิ์
338
05-04-2017 08:08:29
    อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) เปิดโลกทัศน์อาเซียน (ASEAN WORLD) เรียนรู้ภาษาจีน
337
29-03-2017 08:40:41
   โครงการอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล เรื่อง การออกแบบเรียน Active Learning สร้างคนดีแก่แผ่นดินตาม ศาสตร์พระราชา
336
03-03-2017 08:51:19
   โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
332
17-02-2017 07:05:04
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมจัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์เดือนกุมภาพันธ์ ในรูปแบบ “cowboy night” สนุกกับทุกกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกศุกร์สุดท้ายของเดือน
331
25-01-2017 08:25:14
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่งเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครเข้าเรียนโรงเรียนวัยใส รุ่นที่ 2
330
20-01-2017 15:12:57
   เทศบาลนครฯ เร่งระบายน้ำ 24 ชั่วโมง
329
16-01-2017 13:39:03
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมจัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์เดือนมกราคม ในรูปแบบ รัก (LOVE) สนุกกับทุกกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกศุกร์สุดท้ายของเดือน
328
09-01-2017 12:50:50
   สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เร่งปรับปรุง ซ่อมแซมมอเตอร์และตู้ควบคุมไฟฟ้า หลังเกิดน้ำท่วมขัง
327
08-01-2017 12:38:32
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่แจกถุงยังชีพกว่า 4,050 ชุด ในพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
326
07-01-2017 09:24:01
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งศูนย์ช่วยเหลือสาธารณะภัย ตามสถานการณ์ 24 ชั่วโมง
325
06-01-2017 12:19:24
   เทศบาลนครฯ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
324
05-01-2017 12:19:50
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งศูนย์ช่วยเหลือสาธารณะภัย ตามสถานการณ์ 24 ชั่วโมง
323
01-01-2017 06:53:26
   ชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2560
322
20-12-2016 13:19:53
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
321
08-12-2016 10:58:26
   สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เร่งปรับปรุง ซ่อมแซมท่อเมนและท่อเล็ก ตามถนนตรอกซอยจากเหตุการณ์ท่อน้ำประปาแตกและรั่วในช่วงน้ำท่วม
319
07-12-2016 14:33:46
    นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชน NBT. และ เวิร์คพอยท์ ทีวี
318
06-12-2016 15:58:07
    ผวจ.นครศรีธรรมราช แบ่งพื้นที่รับผิดชอบการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ย้ำต้องไม่มีคนอดน้ำอดข้าว ขณะที่โรงเรียนปิดการเรียน 2 วัน จำนวน 88 โรง ด้าน ผอ.อุตุนิยมวิทยาระบุปริมาณฝนจะลดลงในวันพรุ่งนี้ แต่ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อีกครั้งในวันที่ 10 ธันวาคม 2559
317
05-12-2016 19:51:35
   รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ โดย ฐาปณีย์ เข้าขอสัมภาษณ์สถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลฯ กับทาง ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 389 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :