Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
370
03-08-2017 14:25:09
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
369
03-08-2017 14:25:09
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
368
03-08-2017 14:25:09
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
367
01-08-2017 12:07:56
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
366
22-07-2017 23:40:00
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ประจำปี 2560
365
17-07-2017 14:06:49
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา
364
17-07-2017 09:23:19
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
362
14-07-2017 21:32:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
361
04-07-2017 10:40:13
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อบริการและพัฒนา
360
30-06-2017 23:10:08
   สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทดสอบเดินเครื่องจากฝายท่าดี มายังโรงกรองน้ำประตูไชย เพื่อป้องกันภัยแล้งที่จะมาถึง และรับมือในการขยายของ ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
357
29-06-2017 10:54:26
    เลขานุการนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
356
28-06-2017 00:00:22
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ ท้องถิ่นไทยครั้งที่ 5 พ. ศ. 2560 ภาคใต้
350
16-06-2017 08:21:04
   ผอ.ส่วนบริหารสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมทเพื่อชุมชน ช่วง อสมทดี้ดี อสมท วาไรตี้ ผ่านทางสถานีวิทยุ Fm 104.50 Mhz.
348
15-06-2017 08:14:09
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ )
347
10-06-2017 23:07:21
   ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้กำลังใจเด็กนักเรียน นักดนตรี ที่ซ้อมและตรวจสอบความคืบหน้า"วงนครออร์เคสตร้า "
346
09-06-2017 11:51:22
   รองนายกเทศมนตรีนครฯร่วมรายการ เช้านี้....ที่เมืองนคร
344
06-06-2017 06:58:45
    ร่วมเป็นเกียรติในการพบปะเยี่ยมเยียนผู้นำและผู้นับถือศาสนาอิสลาม และมอบอินทผาลัม ณ มัสยิดซอลาฮุดดีน (ท่าช้าง) ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
343
23-05-2017 18:40:21
    จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
342
26-04-2017 09:21:34
    อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) จัดฉายภาพยนตร์การ์ตูนชุดนิทานชีวิตจักรกลร่างกาย ในทุกๆวันเสาร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือนพฤษภาคม 2560
341
24-04-2017 13:43:15
   ผวจ. ให้โอวาทแก่ พนักงานลูกจ้าง พนักงานครูและชุมชนในสังกัดเทศบาลนครนครธรรมราช เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน

รวมทั้งหมด 389 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :