Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
393
28-01-2018 16:05:59
   รองนายกเทศมนตรีนครฯเป็นประธานงานประเพณีบุญให้ทานไฟ ประจำ2561 ณ วัดหัวอิฐ
392
19-01-2018 14:57:19
   ขอเชิญเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนมกราคม 2561 ในธีม วัฒนธรรม 4 ภาค
391
21-12-2017 14:07:47
   เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 English for Child ปีการศึกษา 2561
390
19-12-2017 23:21:51
   สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อระบายตะกอนท่อธารดับเพลิง ทั้ง 4 เขต เป็นประจำเดือน ธันวาคม
389
23-11-2017 15:27:03
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอรับและยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย
387
18-11-2017 14:20:10
   รองนายกเทศมนตรีนครฯเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
386
15-11-2017 10:53:26
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน จัดกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะคูขวาง
385
10-11-2017 13:09:39
   ขอเชิญร่วมประกวดการแต่งกายและแต่งหน้าแฟนซีผี ในงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ธีม GHOST STORY 24 Nov. 2017
384
07-11-2017 16:05:39
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ GHOST STORY 24 Nov. 2017
383
01-11-2017 11:14:01
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ กรมชลประทาน ออกปฏิบัติงานขุดลอกคูคลอง และสิ่งกีดขวางทางน้ำ
382
31-10-2017 18:03:21
   การประชุมคณะทำงาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเพื่อเตรียมความพร้อม รับมือภัยพิบัติยั่งยืน
381
30-10-2017 09:41:41
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ เดือนตุลาคม 2560
380
30-10-2017 09:39:32
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ เดือนตุลาคม 2560
377
02-10-2017 11:35:36
    จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดสนามหน้าเมืองเป็นสถานที่ก่อสร้าง พระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
376
28-09-2017 15:14:53
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การเตรียมจัดนิทรรศการ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
375
21-09-2017 21:24:48
   สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการ Big Cleaning Day ระบายตะกอนท่อธารดับเพลิงทั้ง 4 เขตประจำเดือนกันยายน 2560
374
21-09-2017 09:25:05
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการ Big Cleaning Day ระบายตะกอนท่อธารดับเพลิงทั้ง 4 เขต
373
15-09-2017 11:43:34
    เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชจัดพิธีบวงสรวงพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช อดีตเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการจัดงานเทศกาลเดือนสิบ
372
31-08-2017 15:42:00
   จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดสนามหน้าเมืองเป็นสถานที่ก่อสร้าง พระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
371
07-08-2017 10:06:07
   โรงเรียนวัยใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัคร นักเรียน รุ่นที่ 3

รวมทั้งหมด 389 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :