Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
381
30-10-2017 09:41:41
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ เดือนตุลาคม 2560
380
30-10-2017 09:39:32
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ เดือนตุลาคม 2560
377
02-10-2017 11:35:36
    จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดสนามหน้าเมืองเป็นสถานที่ก่อสร้าง พระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
376
28-09-2017 15:14:53
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การเตรียมจัดนิทรรศการ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
375
21-09-2017 21:24:48
   สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการ Big Cleaning Day ระบายตะกอนท่อธารดับเพลิงทั้ง 4 เขตประจำเดือนกันยายน 2560
374
21-09-2017 09:25:05
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการ Big Cleaning Day ระบายตะกอนท่อธารดับเพลิงทั้ง 4 เขต
373
15-09-2017 11:43:34
    เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชจัดพิธีบวงสรวงพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช อดีตเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการจัดงานเทศกาลเดือนสิบ
372
31-08-2017 15:42:00
   จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดสนามหน้าเมืองเป็นสถานที่ก่อสร้าง พระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
371
07-08-2017 10:06:07
   โรงเรียนวัยใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัคร นักเรียน รุ่นที่ 3
370
03-08-2017 14:25:09
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
369
03-08-2017 14:25:09
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
368
03-08-2017 14:25:09
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
367
01-08-2017 12:07:56
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
366
22-07-2017 23:40:00
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ประจำปี 2560
365
17-07-2017 14:06:49
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา
364
17-07-2017 09:23:19
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
362
14-07-2017 21:32:21
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
361
04-07-2017 10:40:13
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อบริการและพัฒนา
360
30-06-2017 23:10:08
   สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทดสอบเดินเครื่องจากฝายท่าดี มายังโรงกรองน้ำประตูไชย เพื่อป้องกันภัยแล้งที่จะมาถึง และรับมือในการขยายของ ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
357
29-06-2017 10:54:26
    เลขานุการนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด

รวมทั้งหมด 378 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :