Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
402
10-04-2018 12:22:58
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานเทศกาลมหาสงกรานต์ อลังการตำนานเมืองนคร 1 เดียวในเมืองไทย วันที่ 11-15 เมษายน 2561 ณ สวนศรีธรรมาโศกราช
401
05-04-2018 13:30:56
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานเทศกาลมหาสงกรานต์ อลังการตำนานเมืองนคร 1 เดียวในเมืองไทย วันที่ 11-15 เมษายน 2561 ณ สวนศรีธรรมาโศกราช
400
03-04-2018 20:40:14
    รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมการจัดงานสงกรานต์ ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า หยุดคุกคามทางเพศ
399
02-04-2018 14:08:55
    โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
398
09-03-2018 11:55:05
   ขอเชิญแต่งไทยเที่ยวตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ชุ่มฉ่ำเมืองคอน ต้อนรับสงกรานต์
397
06-03-2018 10:21:53
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2561
396
15-02-2018 01:31:48
   เปิดแล้วงานฉลองตรุษจีน ไชน่าทาวน์ เมืองนครปีจอ 2018 เฉลิมรัชสมัย ใต้ร่มพระบารมี บรมราชจักรีวงศ์
395
05-02-2018 09:18:14
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอรับและยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย
394
31-01-2018 16:14:24
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
393
28-01-2018 16:05:59
   รองนายกเทศมนตรีนครฯเป็นประธานงานประเพณีบุญให้ทานไฟ ประจำ2561 ณ วัดหัวอิฐ
392
19-01-2018 14:57:19
   ขอเชิญเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนมกราคม 2561 ในธีม วัฒนธรรม 4 ภาค
391
21-12-2017 14:07:47
   เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 English for Child ปีการศึกษา 2561
390
19-12-2017 23:21:51
   สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อระบายตะกอนท่อธารดับเพลิง ทั้ง 4 เขต เป็นประจำเดือน ธันวาคม
389
23-11-2017 15:27:03
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอรับและยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย
387
18-11-2017 14:20:10
   รองนายกเทศมนตรีนครฯเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
386
15-11-2017 10:53:26
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน จัดกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะคูขวาง
385
10-11-2017 13:09:39
   ขอเชิญร่วมประกวดการแต่งกายและแต่งหน้าแฟนซีผี ในงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ธีม GHOST STORY 24 Nov. 2017
384
07-11-2017 16:05:39
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ GHOST STORY 24 Nov. 2017
383
01-11-2017 11:14:01
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ กรมชลประทาน ออกปฏิบัติงานขุดลอกคูคลอง และสิ่งกีดขวางทางน้ำ
382
31-10-2017 18:03:21
   การประชุมคณะทำงาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเพื่อเตรียมความพร้อม รับมือภัยพิบัติยั่งยืน

รวมทั้งหมด 378 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :