Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
4
02-07-2012 09:55:22
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน เขต 4
3
29-06-2012 11:22:35
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
2
25-12-2013 13:11:46
   เทศบาลนครนครฯ จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน เน้นบริการถึงชุมชนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ

รวมทั้งหมด 383 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :