Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
435
29-12-2018 10:39:19
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานเปิดโครงการตั้งจุดบริการด้านความปลอดภัยทางถนน
434
24-12-2018 15:35:46
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักการศึกษา จัดประชุมโครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่2/2561
433
19-12-2018 09:34:33
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมประชุมสรุปประเด็นสำคัญอุทกภัย วาตภัย ดินถล่มและคลื่นลมแรงจังหวัดนครศรีธรรมราช
432
05-12-2018 17:37:00
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 50 รูป เนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561)
431
01-12-2018 17:24:08
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอในรูปแบบสายน้ำสายชีวิต
430
01-12-2018 17:24:08
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอในรูปแบบสายน้ำสายชีวิต
429
30-11-2018 13:46:12
   ขอเชิญเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในรูปแบบ สายน้ำ สายชีวิต
428
16-11-2018 10:35:23
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตั้งเครื่องสูบระบายน้ำ
427
13-11-2018 20:48:02
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขุดลอก ผักตบชวาและวัชพืชโดยรอบบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด
426
31-10-2018 11:07:20
    นายกเทศมนตรีนครฯ เป็นประธาน การประชุม ประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับชุมชน ประจำเดือนตุลาคม
425
25-10-2018 11:59:40
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับมอบป้ายบอกเส้นทางรถสาธารณะ จากคณะนักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
424
23-10-2018 11:00:22
   จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561
423
17-10-2018 10:01:35
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนตุลาคม 2561
422
11-10-2018 23:01:04
    กิจกรรมเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
421
10-10-2018 11:51:19
    กิจกรรมเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(วันที่8 ตุลาคม) ประจำปี 2561 ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
420
10-10-2018 10:56:26
    กิจกรรมเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
419
27-09-2018 14:11:41
    รับเสด็จฯสมเด็จพระธีรญาณมุนีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช
418
31-08-2018 10:00:56
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนกันยายน 2561
416
27-08-2018 10:14:18
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
415
23-08-2018 13:26:25
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดการอบรมสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ

รวมทั้งหมด 389 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :