Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
31
15-11-2012 15:14:32
   นายกเทศมนตรีฯ เร่งกำจัดผักตบชวาในเขตเทศบาล ภายใน 7 วันเตรียมพร้อมรับป้องกันน้ำท่วม
30
09-11-2012 16:39:10
   เทศบาลนครฯมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียน และชุมชนในสังกัดเทศบาล เพื่อออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด
29
07-11-2012 14:41:45
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 4 เขต ให้เกียรติเข้าร่วมงานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายผู้สื่อข่าวชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
27
29-10-2012 12:48:57
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีฯ ต้อนรับนักกีฬาสังกัดเทศบาลนครฯพร้อมมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬา อปท.ภาคใต้
26
24-10-2012 11:13:02
   นายกเทศมนตรีฯ ปิดงานประเพณีกินเจเดือน 9 พร้อมแจกข้าวสารให้ประชาชนเนื่องในวันกินเจวันสุดท้าย
25
22-10-2012 10:05:29
   นายกฯยิ่งลักษณ์ หนุนพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลก
24
19-10-2012 16:15:11
   เสร็จสิ้นลงแล้ว เทศบาลนครฯ ปิดเวทีชุมชนในงานบุญสารทเดือนสิบ 55 ทุ่งท่าลาด
23
18-10-2012 15:20:29
    เทศบาลนครนครศรีฯ จัดกิจกรรมแห่หฺมฺรับ การประกวดหฺมฺรับและขบวนหฺมฺรับในงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2555 อย่างยิ่งใหญ่
22
10-10-2012 11:52:27
   ผศ.เชาวน์วัศ นายกเทศมนตรีฯ เปิดการแข่งขันเรือพายพลาสติกครั้งแรกของเทศบาลนครฯ ณ คลองเตย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84(ทุ่งท่าลาด)
21
01-10-2012 14:37:50
    นักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศกับโครงการซัมซุงสร้างนักคิด
20
24-09-2012 14:46:19
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ช่วยเหลือสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาน้ำประปาในหน้าแล้ง
19
19-09-2012 18:44:42
   ผศ.เชาวน์วัศ นายกเทศมนตรีฯ หารือคณะกรรมการชุมชน เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาการเก็บขยะภายในเขตเทศบาลนครฯ
18
17-09-2012 13:47:40
   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดงานเทพไทคัพ ครั้งที่ 8 จ.นครศรีฯ
17
14-09-2012 14:47:24
   เทศบาลนครนครศรีฯ มอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ
16
13-09-2012 12:55:29
   ประชุมจัดระเบียบการขายหน้าวัดพระมหาธาตุฯ ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
15
07-09-2012 14:09:08
    โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพ ปราศจากโรคภัย
14
27-08-2012 11:06:57
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมมุสลิมสัมพันธ์ ๕๕ จัดงานเฉลิมฉลองวันฮารีรายอิดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ. ๑๔๔๓
13
21-08-2012 12:41:26
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการน้ำดื่ม แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 1
12
16-08-2012 14:44:44
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เร่งบรรเทาปัญหาเรื่องน้ำประปาขาดแคลน ในช่วงหน้าแล้ง
11
14-08-2012 11:37:45
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครฯ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัย 80 พรรษา

รวมทั้งหมด 389 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :