Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
72
03-10-2013 15:13:33
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชมการประกวดหมรับและขบวนแห่หมรับชิงหมฺรับทองคำพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีริ้วขบวนที่ยิ่งใหญ่ ในเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2556โดยมี นายชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธีเปิด
71
28-09-2013 11:33:59
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดแข่งขันสามล้อโหมโรงเปิดงานเดือนสิบเมืองนครศรีฯ ปี 2556
69
25-09-2013 10:37:18
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดแข่งขันสามล้อ โหมโรงเทศกาลงานบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2556 พร้อมบวงสรวง พระบรมรูปรัชการที่ 5
65
25-09-2013 10:02:08
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชมนิทรรศการศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชและองค์พ่อจตุคามรามเทพจัดแสดงเต็มรูปแบบ ในพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
64
13-08-2013 09:42:26
   ชาวนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่า ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
63
12-08-2013 13:16:01
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556
62
09-08-2013 09:59:01
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินาถ81 พระพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
61
26-07-2013 16:12:20
   ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชศาลหลักเมืองเสริมความรุ่งเรื่อง ทำบุญเมืองนคร ขอพรพ่อจตุคาม1 – 5 สิงหาคม 2556 เที่ยวฟรี กินฟรี ได้กุศล ณ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
60
11-07-2013 10:07:49
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมเปิดให้บริการดูภาพจากกล้อง CCTV โครงการ The City of Safety “เมืองนครปลอดภัย” จัดพิธีเปิดตัว 12 กรกฎาคม 2556
58
10-07-2013 11:04:05
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชสานต่อโครงการ นครปลอดภัย The city of safety จัดกิจกรรม Clean Food Good Taste
57
24-06-2013 09:03:06
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาในชุมชนตั้งเป้าจัดลานกีฬาอเนกประสงค์ลงชุมชน ครบทั้ง 4 เขต 21 มิถุนายน เปิดลานกีฬาชุมชนบุญพาสันติ
55
03-06-2013 15:39:07
    สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามารถเปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
54
31-05-2013 16:52:12
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำการศึกษาท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศจัดประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูสังกัดเทศบาล ฯ
51
23-08-2013 11:14:39
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รณรงค์ เก็บ และทิ้งขยะ ให้เป็นเวลา
46
17-05-2013 14:55:38
   
45
01-08-2013 11:36:08
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยรางวัลนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2556
44
24-07-2013 12:55:12
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดงานมหาสงกรานต์ ประจำปี 2556
43
09-04-2013 13:19:31
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร 2556 ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2556 ณ สวนศรีธรรมาโศกราช
42
27-02-2013 17:16:19
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมแห่ผ้าพระบฏพระราชทาน ในงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2556
41
15-02-2013 17:23:32
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตั้งแบริเออร์ ( กำแพงน้ำพลาสติก ) เพื่อการจักระเบียบจราจร บริเวณสี่แยกหัวถนน ( ถนนนครศรีฯ – สงขลา )

รวมทั้งหมด 378 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :