Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
106
25-04-2014 13:04:19
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครนครศรีธรรมราช พบปะ พนักงาน ลูกจ้างสังกัดเทศบาลฯ กล่าวขอบคุณในความร่วมมือในการทำงาน อย่างจริงใจ พร้อมพัฒนาเทศบาลฯ ไปด้วยกัน
105
25-04-2014 10:53:59
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และ ลูกจ้าง สังกัดเทศบาลฯ ประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันเทศบาล
104
22-04-2014 10:34:53
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชน เทศบาล ฯ
103
22-04-2014 09:55:00
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชนเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
102
08-04-2014 09:12:49
   ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในวันปีใหม่ไทย
101
02-04-2014 11:22:21
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขานรับนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกันทั่วประเทศ รับวันสงกรานต์
100
27-03-2014 09:25:53
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แถลงข่าวแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และน้ำประปาขาดแคลน
99
19-03-2014 09:15:37
    จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) จำนวน 4 อำเภอ รวม 31 ตำบล 319 หมู่บ้าน
98
13-03-2014 15:32:55
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชแจงปัญหาน้ำประปาในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
97
18-02-2014 13:08:26
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำคลองท่าใหญ่ ทดแทนตัวเก่าที่ชำรุด
96
17-02-2014 10:30:33
    ชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมาก ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทานจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน มีประชาชนจำนวนมากและพระสงฆ์จาก 7 ประเทศ เข้าร่วมพิธี
95
14-02-2014 10:42:18
   ชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมาก ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน มีประชาชนจำนวนมากและพระสงฆ์จาก 7 ประเทศ เข้าร่วมพิธี
94
13-02-2014 15:46:27
    จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีกวนข้าวมธุปายาส เพื่อสืบสานประเพณีและความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา
93
11-02-2014 15:48:58
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วม สืบทอดทางวัฒนธรรม เป็นพุทธยิ่งใหญ่ในชีวิตงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นานาชาติเมืองนคร 10-14 กุมภาพันธ์ 2557ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และ สวนศรีธรรมโศกราช
92
31-01-2014 15:06:42
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน และเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลตรุษจีน
91
23-01-2014 10:29:27
    ขอเชิญทำบุญตักบาตร เทศกาลฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์เมืองนคร “ตรุษจีนปีอาชา ๘๗ พรรษามหามงคล องค์ราชัน”เพื่อน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
89
18-01-2014 11:43:26
    ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำทัพนักกีฬา นักเรียน สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มุ่งสู่ สนามการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ ชลเกมส์ “
88
16-01-2014 15:18:42
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนดจัดกิจกรรมวันครูประจำปี 2557 เพื่อเทิดพระเกียรติแสดงความกตัญญู แม่และครูแห่งแผ่นดิน
87
14-01-2014 09:57:36
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนดจัดกิจกรรมวันครูประจำปี 2557 เพื่อเทิดพระเกียรติแสดงความกตัญญู แม่และครูแห่งแผ่นดิน
86
13-01-2014 09:13:07
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

รวมทั้งหมด 389 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :