Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
82
05-12-2013 14:11:31
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นำเหล่าข้าราชการ และชุมชนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
81
30-11-2013 11:43:55
   จ.นครศรีฯจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556
79
24-11-2013 13:54:57
   โรงเรียนสังกัดเทศบาล ประกาศหยุดเรียน
78
30-10-2013 10:59:04
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมถวายอาลัย แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก งดจัดงานรื่นเริง ในงานประเพณีลอยกระทงคงจัดสถานที่บริเวณท่าน้ำ คลองหน้าเมือง ให้ประชาชน ร่วมลอยกระทง ตามประเพณี
77
29-10-2013 09:07:40
    พิธีถวายน้ำสรงพระศพหน้าพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ศาลา 100 ปี
75
21-10-2013 14:39:24
    CLP อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช เปิดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นานาชาติเพื่อการเรียนรู้ โครงการ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์
74
08-10-2013 09:03:15
    โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดบริการแพทย์ทางเลือก แผนไทย
73
03-10-2013 15:38:54
    เมืองนครศรีธรรมราชเปิดพิธีแห่หมรับและขบวนแห่หมรับ ยิ่งใหญ่ในงานบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2556
72
03-10-2013 15:13:33
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชมการประกวดหมรับและขบวนแห่หมรับชิงหมฺรับทองคำพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีริ้วขบวนที่ยิ่งใหญ่ ในเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2556โดยมี นายชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธีเปิด
71
28-09-2013 11:33:59
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดแข่งขันสามล้อโหมโรงเปิดงานเดือนสิบเมืองนครศรีฯ ปี 2556
69
25-09-2013 10:37:18
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดแข่งขันสามล้อ โหมโรงเทศกาลงานบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2556 พร้อมบวงสรวง พระบรมรูปรัชการที่ 5
65
25-09-2013 10:02:08
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชมนิทรรศการศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชและองค์พ่อจตุคามรามเทพจัดแสดงเต็มรูปแบบ ในพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
64
13-08-2013 09:42:26
   ชาวนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่า ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
63
12-08-2013 13:16:01
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556
62
09-08-2013 09:59:01
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินาถ81 พระพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
61
26-07-2013 16:12:20
   ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชศาลหลักเมืองเสริมความรุ่งเรื่อง ทำบุญเมืองนคร ขอพรพ่อจตุคาม1 – 5 สิงหาคม 2556 เที่ยวฟรี กินฟรี ได้กุศล ณ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
60
11-07-2013 10:07:49
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมเปิดให้บริการดูภาพจากกล้อง CCTV โครงการ The City of Safety “เมืองนครปลอดภัย” จัดพิธีเปิดตัว 12 กรกฎาคม 2556
58
10-07-2013 11:04:05
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชสานต่อโครงการ นครปลอดภัย The city of safety จัดกิจกรรม Clean Food Good Taste
57
24-06-2013 09:03:06
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาในชุมชนตั้งเป้าจัดลานกีฬาอเนกประสงค์ลงชุมชน ครบทั้ง 4 เขต 21 มิถุนายน เปิดลานกีฬาชุมชนบุญพาสันติ
55
03-06-2013 15:39:07
    สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามารถเปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

รวมทั้งหมด 366 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :