Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
119
04-06-2014 15:14:11
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชทุ่มงบ 14 ล้าน ซื้อรถกวาดดูดฝุ่น หวังสร้างเทศบาลน่าอยู่ เชื่อคุ้มกว่าจ้างแรงงานคน
115
30-05-2014 13:52:00
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมือง บริการนั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์
114
21-05-2014 13:40:58
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตามนโยบายติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่าง 1,000 จุดทั่วเขตเทศบาล
113
19-05-2014 08:31:27
    สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลดอัตราดอกเบี้ยช่วยเหลือประชาชนและผู้มีรายได้น้อยในช่วงเปิดเทอม
112
16-05-2014 10:55:01
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองคอน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 แห่งประเทศไทย จังหวัด นครศรีธรรมราช
110
15-05-2014 09:49:01
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แต่งตั้งคณะกรรมการศิลปะและวัฒนธรรมศาสนาอิสลาม
109
13-05-2014 22:12:13
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีพุทธบูชา สวดสรภัญญะ ฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาฃบูชา
108
28-04-2014 09:28:29
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีพุทธบูชา สวดสรภัญญะ ฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
107
25-04-2014 13:45:26
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนดจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคีร่วมปฏิบัติธรรม ณ พุทธภูมิ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา สร้างค่าให้ชีวิต ประจำเดือน เมษายน 2557
106
25-04-2014 13:04:19
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครนครศรีธรรมราช พบปะ พนักงาน ลูกจ้างสังกัดเทศบาลฯ กล่าวขอบคุณในความร่วมมือในการทำงาน อย่างจริงใจ พร้อมพัฒนาเทศบาลฯ ไปด้วยกัน
105
25-04-2014 10:53:59
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และ ลูกจ้าง สังกัดเทศบาลฯ ประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันเทศบาล
104
22-04-2014 10:34:53
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชน เทศบาล ฯ
103
22-04-2014 09:55:00
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชนเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
102
08-04-2014 09:12:49
   ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในวันปีใหม่ไทย
101
02-04-2014 11:22:21
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขานรับนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกันทั่วประเทศ รับวันสงกรานต์
100
27-03-2014 09:25:53
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แถลงข่าวแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และน้ำประปาขาดแคลน
99
19-03-2014 09:15:37
    จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) จำนวน 4 อำเภอ รวม 31 ตำบล 319 หมู่บ้าน
98
13-03-2014 15:32:55
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชแจงปัญหาน้ำประปาในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
97
18-02-2014 13:08:26
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำคลองท่าใหญ่ ทดแทนตัวเก่าที่ชำรุด
96
17-02-2014 10:30:33
    ชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมาก ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทานจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน มีประชาชนจำนวนมากและพระสงฆ์จาก 7 ประเทศ เข้าร่วมพิธี

รวมทั้งหมด 378 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :