Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
135
08-07-2014 16:03:41
   ขอเชิญชมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสในกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาล ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2557
134
07-07-2014 15:11:53
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล ประจำปี 2557
133
04-07-2014 11:52:18
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล ประจำปี 2557
132
02-07-2014 09:09:19
    ขอเชิญสมัครร่วมแข่ง กีฬา ฟุตซอลเดือนสิบ เทพไทคัพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557
131
30-06-2014 10:17:58
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดถนนรอมฏอน ฮ.ศ. 1435 ถนนพะเนียด ต้อนรับเดือนรอมฏอน เดือนแห่งความประเสริฐ
130
27-06-2014 13:34:07
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอนุรักษ์หิ้วปิ่นโต สวดมนต์ ฟังธรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2557
125
25-06-2014 16:30:46
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมอนุรักษ์หิ้วปิ่นโต สวดมนต์ ฟังธรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ณ พุทธภูมิ
124
24-06-2014 09:45:05
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
122
19-06-2014 15:13:22
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
121
12-06-2014 15:07:17
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตรวจสารปนเปื้อนตลาดสดในเขตเทศบาล
120
06-06-2014 14:22:33
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
119
04-06-2014 15:14:11
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชทุ่มงบ 14 ล้าน ซื้อรถกวาดดูดฝุ่น หวังสร้างเทศบาลน่าอยู่ เชื่อคุ้มกว่าจ้างแรงงานคน
115
30-05-2014 13:52:00
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมือง บริการนั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์
114
21-05-2014 13:40:58
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตามนโยบายติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่าง 1,000 จุดทั่วเขตเทศบาล
113
19-05-2014 08:31:27
    สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลดอัตราดอกเบี้ยช่วยเหลือประชาชนและผู้มีรายได้น้อยในช่วงเปิดเทอม
112
16-05-2014 10:55:01
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองคอน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 แห่งประเทศไทย จังหวัด นครศรีธรรมราช
110
15-05-2014 09:49:01
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แต่งตั้งคณะกรรมการศิลปะและวัฒนธรรมศาสนาอิสลาม
109
13-05-2014 22:12:13
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีพุทธบูชา สวดสรภัญญะ ฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาฃบูชา
108
28-04-2014 09:28:29
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีพุทธบูชา สวดสรภัญญะ ฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
107
25-04-2014 13:45:26
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนดจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคีร่วมปฏิบัติธรรม ณ พุทธภูมิ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา สร้างค่าให้ชีวิต ประจำเดือน เมษายน 2557

รวมทั้งหมด 389 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :