Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
159
13-10-2014 10:22:30
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
158
10-10-2014 15:04:02
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากร กองสวัสดิการสังคม ประจำปี 2557
156
06-10-2014 14:38:57
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ขอเชิญทำบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะ
155
03-10-2014 10:37:00
    จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีตักบาตรครบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
154
30-09-2014 15:34:53
   โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองจัดพิธีสมโภช หลวงพ่อเสมาชัย – เจ้าแม่อ่างทอง ประจำปี 2557
153
30-09-2014 15:09:02
   โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองจัดพิธีสมโภช หลวงพ่อเสมาชัย – เจ้าแม่อ่างทอง ประจำปี 2557
152
26-09-2014 15:51:30
    กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 6 เดือนถึง 6 ปี
151
24-09-2014 08:13:35
    จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขบวนแห่หฺมฺรับในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบอย่างยิ่งใหญ่พร้อมจัดขบวนแห่หฺมฺรับ และประกวดหฺมฺรับ ชิงหฺมฺรับทองคำพระราชทาน ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2557 อย่างยิ่งใหญ่ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
150
25-08-2014 15:54:03
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเตรียมการจัดงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบฉลองพระบรมธาตุสู่มรดกโลกและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2557
149
25-08-2014 10:45:44
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับรองมาตรฐานอาหารสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (Clean Food Good Health)
148
20-08-2014 16:19:49
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชประชุมหารือจัดระเบียบจราจรและทางเท้าในพื้นที่ทั่วเขตเทศบาลฯ
147
19-08-2014 16:17:12
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมอนุรักษ์หิ้วปิ่นโต สวดมนต์ ฟังธรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ณ พุทธภูมิ
146
08-08-2014 16:08:46
   สวนสัตว์เปิดทุ่งท่าลาดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้สมาชิกใหม่เป็นลูกกวางดาวเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าชมแล้ว
145
07-08-2014 10:37:53
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดงานสอบแข่งขัน โครงการแข่งขันคนเก่งเทศบาลระดับประเทศประจำปีการศึกษา 2557
144
06-08-2014 16:38:31
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งเทศบาลระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
142
05-08-2014 11:42:39
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเทกระจาด ในงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ครบรอบ 27 ปี
141
04-08-2014 10:28:15
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ครบรอบ 27 ปี
140
31-07-2014 11:41:26
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ครบรอบ 27 ปี
137
10-07-2014 14:04:57
   เทศบาลจัดงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน เดินหน้าเทศบาล ทำงานเพื่อประชาชน
136
10-07-2014 09:47:05
    ขอเชิญสมัครร่วมแข่ง กีฬา ฟุตซอลเดือนสิบ เทพไทคัพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557

รวมทั้งหมด 389 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :