Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
147
19-08-2014 16:17:12
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมอนุรักษ์หิ้วปิ่นโต สวดมนต์ ฟังธรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ณ พุทธภูมิ
146
08-08-2014 16:08:46
   สวนสัตว์เปิดทุ่งท่าลาดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้สมาชิกใหม่เป็นลูกกวางดาวเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าชมแล้ว
145
07-08-2014 10:37:53
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดงานสอบแข่งขัน โครงการแข่งขันคนเก่งเทศบาลระดับประเทศประจำปีการศึกษา 2557
144
06-08-2014 16:38:31
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งเทศบาลระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
142
05-08-2014 11:42:39
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเทกระจาด ในงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ครบรอบ 27 ปี
141
04-08-2014 10:28:15
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ครบรอบ 27 ปี
140
31-07-2014 11:41:26
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ครบรอบ 27 ปี
137
10-07-2014 14:04:57
   เทศบาลจัดงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน เดินหน้าเทศบาล ทำงานเพื่อประชาชน
136
10-07-2014 09:47:05
    ขอเชิญสมัครร่วมแข่ง กีฬา ฟุตซอลเดือนสิบ เทพไทคัพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557
135
08-07-2014 16:03:41
   ขอเชิญชมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสในกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาล ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2557
134
07-07-2014 15:11:53
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล ประจำปี 2557
133
04-07-2014 11:52:18
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล ประจำปี 2557
132
02-07-2014 09:09:19
    ขอเชิญสมัครร่วมแข่ง กีฬา ฟุตซอลเดือนสิบ เทพไทคัพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557
131
30-06-2014 10:17:58
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดถนนรอมฏอน ฮ.ศ. 1435 ถนนพะเนียด ต้อนรับเดือนรอมฏอน เดือนแห่งความประเสริฐ
130
27-06-2014 13:34:07
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอนุรักษ์หิ้วปิ่นโต สวดมนต์ ฟังธรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2557
125
25-06-2014 16:30:46
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมอนุรักษ์หิ้วปิ่นโต สวดมนต์ ฟังธรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ณ พุทธภูมิ
124
24-06-2014 09:45:05
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
122
19-06-2014 15:13:22
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
121
12-06-2014 15:07:17
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตรวจสารปนเปื้อนตลาดสดในเขตเทศบาล
120
06-06-2014 14:22:33
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งหมด 378 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :