Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
187
12-01-2015 13:02:51
    โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2558
186
05-01-2015 10:45:51
   สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประเภทที่พักอาศัยให้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างได้รวดเร็ว ถูกต้อง (ONE STOP SERVICE) 1 วัน 1 ใบอนุญาต
185
29-12-2014 10:15:25
    ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2558
184
27-12-2014 09:55:24
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม ถึงวันที่ 2 มกราคม 2558
183
25-12-2014 14:45:32
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าว งานมหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ ๔ ภาค
182
22-12-2014 16:17:46
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2558 เคาท์ดาวน์พร้อมกัน ณ สวนศรีธรรมโศกราช
181
22-12-2014 10:22:04
    พิธีเปิดการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ครั้งที่ 2 /2557
180
15-12-2014 14:40:10
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
179
12-12-2014 14:46:57
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองคอน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
178
09-12-2014 11:07:08
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมชี้แจงการขอเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.)
177
06-12-2014 08:58:26
    ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกหมู่เหล่าพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557
176
19-11-2014 14:50:56
    จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
175
10-11-2014 14:27:53
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เตือนภัยประชาชนให้รับมือกับโรคที่มาพร้อมกับฤดูฝน
168
10-11-2014 13:04:17
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงาน ครูศิลปกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 6 โดยชมรมครูศิลปกรรมอาชีวศึกษา
167
05-11-2014 10:28:31
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชและจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับภาครัฐและเอกชน เปิดตัวโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
166
03-11-2014 10:05:12
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา
165
28-10-2014 13:01:41
   ขอเชิญร่วมงานพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ครั้งที่ 32 ประจำปี 2557 ลิกอร์เกมส์
164
26-10-2014 11:04:49
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2557 “ลิกอร์เกมส์”
163
24-10-2014 11:48:51
    ขอเชิญชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2557 “ลิกอร์เกมส์”
162
21-10-2014 09:06:56
   สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดจ่ายน้ำประปาและงดบริการชำระค่าน้ำประปา ในเขต 4 เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

รวมทั้งหมด 389 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :