Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
209
07-05-2015 15:57:53
    สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลดอัตราดอกเบี้ยช่วยเหลือประชาชนและผู้มีรายได้น้อยในช่วงเปิดเทอม
208
07-05-2015 15:57:26
    สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลดอัตราดอกเบี้ยช่วยเหลือประชาชนและผู้มีรายได้น้อยในช่วงเปิดเทอม
207
07-05-2015 13:26:25
   นิทรรศการศิลปะเด็ก 12 ปี นโม – พดด้วง อาร์ตแกลเลอรี่ หอศิลป์ร่วมสมัย อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
206
30-04-2015 11:05:19
    ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการศิลปะเด็ก 12 ปี นโม – พดด้วง อาร์ตแกลเลอรี่ หอศิลป์ร่วมสมัย อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
205
29-04-2015 09:32:06
    บรรยากาศตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ สไตล์คาวบอย ณ 2 ฝั่งริมคลองหน้าเมือง
204
17-04-2015 09:34:40
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวชม ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ กับบรรยากาศสไตล์คาวบอย ณ 2 ฝั่งริมคลองหน้าเมือง
203
16-04-2015 10:13:31
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดงานประเพณีมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558
202
07-04-2015 13:12:05
   ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดทำแผนปฏิบัติงานการจัดตั้งหน่วยบริการความปลอดภัย ทางถนนช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์
201
01-05-2015 03:09:46
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดตลาดริมนำ้เมืองลิกอร์ ชาวนครศรีธรรมราช ร่วมงานกันอย่างล้นหลาม
200
01-05-2015 03:10:14
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเชิญชวนเที่ยวชม ศุกร์ สุด สุข ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ทุกศุกร์สุดท้ายของเดือน
199
06-03-2015 14:25:33
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวชม ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ณ 2 ฝั่งริมคลองหน้าเมือง
198
05-03-2015 08:54:35
    พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธีแห่ผ้าพระบฏพระราชทานขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช และเวียนเทียน เนื่องในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี 2558
197
01-05-2015 03:12:09
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร
196
26-02-2015 11:48:50
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชน หน่วยงานทุกภาคส่วนเตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี 2558
194
19-02-2015 22:33:52
    งานประเพณีฉลองเทศกาลตรุษจีน ปีมะแม 2015 ไชน่าทาวน์
193
17-02-2015 21:28:24
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนนครศรีธรรมราช จัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ปีมะแม 2015 ไชน่าทาวน์นครศรีธรรมราชระหว่างวันที่ 17 -21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณวงเวียนสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช
192
16-02-2015 14:04:05
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนนครศรีธรรมราช จัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ปีมะแม 2015 ไชน่าทาวน์นครศรีธรรมราชระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณวงเวียนสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช
190
27-01-2015 08:28:22
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองด้านการท่องเที่ยว ผ่านบริการนั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์ฟรี
189
15-01-2015 13:47:02
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล (ฝึกอบรมการทำพวงหรีดและดอกไม้จันทน์)
188
13-01-2015 14:31:32
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบความสุขให้กับเด็กจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติปี 2558 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) และอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP)

รวมทั้งหมด 389 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :