Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
230
14-08-2015 12:38:05
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเชิญชวนเที่ยงงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนสิงหาคม ในรูปแบบ เฮฮา อาเซียน
228
10-08-2015 11:04:48
    โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เรื่องโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
227
07-08-2015 09:12:38
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
226
05-08-2015 11:32:13
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีทิ้งกระจาด ในงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ครบรอบ 28 ปี
225
03-08-2015 12:56:06
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีพราหมณ์บวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช“เสริมความรุ่งเรือง ทำบุญเมืองนคร ขอพรพ่อจตุคาม”
224
14-07-2015 14:47:25
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช “เสริมความรุ่งเรือง ทำบุญเมืองนคร ขอพรพ่อจตุคาม” กำหนดจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1- 5 สิงหาคม 2558 ณ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
223
02-07-2015 10:49:31
   ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกัน ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูการระบาด
222
29-06-2015 08:49:52
   งานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ กับบรรยากาศมนต์เสน่ห์เมืองนคร
221
26-06-2015 13:24:37
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวชม ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ กับบรรยากาศมนต์เสน่ห์เมืองนครผสมผสานสไตล์งานวัด ณ 2 ฝั่งริมคลองหน้าเมือง
220
19-06-2015 10:54:05
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
219
19-06-2015 10:19:24
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวชม ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ กับบรรยากาศมนต์เสน่ห์เมืองนครผสมผสานสไตล์งานวัด ณ 2 ฝั่งริมคลองหน้าเมือง
218
16-06-2015 10:36:53
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี ลงเสาเอกอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
217
11-06-2015 13:04:48
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดจุดถ่ายภาพ ท่าลาดคาวบอย
216
09-06-2015 09:52:24
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เพิ่มจุดรับบริการชำระค่าน้ำประปาทั่วสี่มุมเมือง
215
02-06-2015 10:57:53
    พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558
214
25-05-2015 15:10:20
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและอัฎฐมีบูชาประจำปี 2558
213
22-05-2015 12:40:30
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
212
21-05-2015 11:09:18
    นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการฝึกอบรม สามล้อสุขใจ ท่องเที่ยววิถีไทยเมืองคอน
211
20-05-2015 13:42:28
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะทำงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
210
19-05-2015 15:35:14
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ ฝายมีชีวิตไชยมนตรี พร้อมมอบเงินสนับสนุน

รวมทั้งหมด 389 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :