Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
240
06-11-2015 14:27:41
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
239
04-11-2015 16:35:19
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ Big cleaning day ตลาดสดคูขวาง
238
15-10-2015 16:09:53
   กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราชลงทะเบียน รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรับเบี้ยความพิการ คนพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและย้ายทะเบียนบ้านใหม่
237
11-10-2015 22:08:23
    จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขบวนแห่หมฺรับ และประกวดหมฺรับ ชิงหฺมฺรับทองคำพระราชทาน ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2558 อย่างยิ่งใหญ่ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
236
06-10-2015 14:51:30
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดหฺมฺรับ รถหฺมฺรับร่วมขบวนแห่และสมโภชหฺมฺรับ ในงานเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2558
235
23-09-2015 08:53:33
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวชม ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์กับบรรยากาศ “งานบุญวันสารท เยี่ยมญาติเดือนสิบ” ณ 2 ฝั่งริมคลองหน้าเมือง
234
04-09-2015 14:21:59
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
232
29-08-2015 11:59:58
    ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ รูปแบบ เฮฮา อาเซียน
231
21-08-2015 14:34:55
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนสิงหาคม ในรูปแบบ เฮฮา อาเซียน
230
14-08-2015 12:38:05
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเชิญชวนเที่ยงงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนสิงหาคม ในรูปแบบ เฮฮา อาเซียน
228
10-08-2015 11:04:48
    โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เรื่องโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
227
07-08-2015 09:12:38
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
226
05-08-2015 11:32:13
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีทิ้งกระจาด ในงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ครบรอบ 28 ปี
225
03-08-2015 12:56:06
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีพราหมณ์บวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช“เสริมความรุ่งเรือง ทำบุญเมืองนคร ขอพรพ่อจตุคาม”
224
14-07-2015 14:47:25
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช “เสริมความรุ่งเรือง ทำบุญเมืองนคร ขอพรพ่อจตุคาม” กำหนดจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1- 5 สิงหาคม 2558 ณ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
223
02-07-2015 10:49:31
   ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกัน ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูการระบาด
222
29-06-2015 08:49:52
   งานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ กับบรรยากาศมนต์เสน่ห์เมืองนคร
221
26-06-2015 13:24:37
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวชม ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ กับบรรยากาศมนต์เสน่ห์เมืองนครผสมผสานสไตล์งานวัด ณ 2 ฝั่งริมคลองหน้าเมือง
220
19-06-2015 10:54:05
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
219
19-06-2015 10:19:24
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวชม ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ กับบรรยากาศมนต์เสน่ห์เมืองนครผสมผสานสไตล์งานวัด ณ 2 ฝั่งริมคลองหน้าเมือง

รวมทั้งหมด 378 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :