Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
252
28-12-2015 14:59:49
   ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 289 รูป และบุญทานไฟ หน้าวัดพระมหาธาตุรมหาวิทหาร
251
21-12-2015 13:38:04
   ขอเชิญเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ประจำเดือนธันวาคม 2558ในรูปแบบธีม (Theme) แฟนตาซี ปีใหม่
250
21-12-2015 09:15:15
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
249
18-12-2015 14:47:02
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
248
09-12-2015 09:04:24
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย
247
04-12-2015 23:23:44
    พิธีเปิดงานรวมพลัง มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
246
04-12-2015 23:23:44
    พิธีเปิดงานรวมพลัง มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
245
02-12-2015 09:59:28
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมงาน รวมพลัง มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
244
26-11-2015 09:06:43
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
242
24-11-2015 13:14:49
    พนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ นายกเทศมนตรีฯ...พบประชาชน ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
241
09-11-2015 10:24:26
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชสืบสานประเพณี งานลอยกระทงประจำปี 2558 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช
240
06-11-2015 14:27:41
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ อสมท เพื่อชุมชน ที่นี่....เมืองนคร ณ สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
239
04-11-2015 16:35:19
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ Big cleaning day ตลาดสดคูขวาง
238
15-10-2015 16:09:53
   กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราชลงทะเบียน รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรับเบี้ยความพิการ คนพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและย้ายทะเบียนบ้านใหม่
237
11-10-2015 22:08:23
    จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขบวนแห่หมฺรับ และประกวดหมฺรับ ชิงหฺมฺรับทองคำพระราชทาน ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2558 อย่างยิ่งใหญ่ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
236
06-10-2015 14:51:30
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดหฺมฺรับ รถหฺมฺรับร่วมขบวนแห่และสมโภชหฺมฺรับ ในงานเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2558
235
23-09-2015 08:53:33
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวชม ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์กับบรรยากาศ “งานบุญวันสารท เยี่ยมญาติเดือนสิบ” ณ 2 ฝั่งริมคลองหน้าเมือง
234
04-09-2015 14:21:59
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
232
29-08-2015 11:59:58
    ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ รูปแบบ เฮฮา อาเซียน
231
21-08-2015 14:34:55
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนสิงหาคม ในรูปแบบ เฮฮา อาเซียน

รวมทั้งหมด 389 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :