Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
455
11-04-2019 10:43:26
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายเครื่องสักการะพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2562
454
09-04-2019 17:39:55
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดนิทรรศการศิลปะ My Way โครงการนิทรรศการหมุนเวียน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 6
453
05-04-2019 21:42:47
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจร
452
02-04-2019 17:02:01
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
451
02-04-2019 13:00:04
    นายกเทศมนตรีนครนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาศักยภาพชุมชนและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชุมพร
450
27-03-2019 17:08:34
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรมบุคลากรเทศบาล
449
18-03-2019 11:00:19
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
448
13-03-2019 14:50:46
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมหน่วยงานราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
447
08-03-2019 10:59:06
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทป "รายการคุณนายจ่ายตลาด" ณ ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ตลาดคูขวาง)
446
22-02-2019 16:42:35
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม พัฒนาจิตและคุณธรรม จริยธรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
445
20-02-2019 12:47:36
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในรูปแบบธีม (Theme ) คาวบอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
444
14-02-2019 11:47:40
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
443
11-02-2019 13:37:45
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
442
09-02-2019 21:21:25
   พิธีปิดงานฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์ เมืองนครฯ ปีกุน 2019
441
08-02-2019 13:03:28
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร
440
04-02-2019 15:15:28
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
439
24-01-2019 12:49:54
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรมบุคลากรเทศบาล หลักสูตรระเบียบงานสารบรณ
438
16-01-2019 17:14:43
    จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่63 ปี2562 ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช
437
11-01-2019 12:40:30
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร โครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่7
436
03-09-2005 23:53:45
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์หลังพายุปาบึกสงบลงในเขตเทศบาลฯ

รวมทั้งหมด 389 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :